Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | 8.MAREC MDŽ

K sviatku MDŽ  želám všetko najlepšie naším ženám a dievčatám z obce Hnojné,hlavne pevné zdravie,lásku a radostné chvíle v kruhu svojich najbližších.

                                         starostka obce  a Obecné zastupiteľstvo HNOJNÉ

Zoznam aktualít