Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Rozvoz komposterov

Dňa 13.3.2019 bol vykonaný rozvoz  komposterov do jednotlivých domácnosti v obcí HNOJNÉ v čase od 8 hod, do 13,30. Celkom bolo rozvezených 100 kompostérov . Do 2 domácností nebolo možné doručiť z dôvodu, že ich nemal kto prevziať. Starším občanom boli aj zmontované kompostéry.Ku komposterom boli dodané aj nálepky,ktoré boli hneď nalepované na zmontované kompostéry, ostatným boli doručené nálepky a  propagačné materiály o kompostovaní. Občania prevzatie kompostérov podpisali svojím podpisom.

Starostka touto cestou ďakuje zástupcovi starostky p. Slavomírovi Jonimu a pracovníkom aktivačných prác a to Iľkovi Danielovi a Slavomírovi Jonimu ml. a Iľkovi Mariánovi ml./ z radu občanov/,ktorí boli napomocní pri rozvoze.

Zoznam aktualít