Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Veľkonočné sviatky - blaželanie

Vážení spoluobčania,milá mládež a deti!

Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov,lásku a pohodu v kruhu svojich najbližších

praje starostka obce a Obecné zastupiteľstvo obce HNOJNÉ.

Zoznam aktualít