Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Výzvy na predkladanie žiadosti

Podohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ zastúpená MAS Občianske združenie Medzi riekami vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytovanie NFP v ramci implementácie stratégie CLL z PRV 2014 - 2020

1. Podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania,zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

http://medziriekami.sk/vyzva-podopatrenie 7-4-ns-podpora-na-investicie-

vytvarania-zlepsovania-alebo-rozsirovani-miestnych-zakladnych-sluzieb-pre- 

vidiecke-obyvatelstvo-vratane-volneho-casu-kultury--suvisiacej-infrast/)

(http://medziriekami.sk/vyzva-podopatrenie-7-4-ns--podpora-na-investicie-

vytvarania-zlepsovania-alebo-rozsirovania-miestnych-základných-sluzieb-pre-

vidiecke-obyvatelstvo-vratane-volneho-casu-kultury-suvisiacej-infrast/)

2. Podopatrenie 7.5-Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,turistických informácii a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavsý kraj)

http://medziriekami.sk/vyzva-podopatrenie 7-5-ns-podpora-na-investicie-rekreacnej-infrastruktury-turistickych-informacii-turistickej-infrastruktury-malych-rozmerov-na -verejne-vyuzitie/(http://medziriekami.sk/vyzva-podopatrenie-7-5ns-podpora-na-investicie-rekrecnej-infrastruktury-turistickych-informacii-turisticjkej.infrastruktury-malych-rozmerov-na-verejne-vyuzitie/) 

Zoznam aktualít