Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Počet obyvateľov k 31.12.2017

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2017

trvalý pobyt : 226

muži : 121

ženy:105

Pohyb obyvateľov za rok 2017

prihlásených : 6

odhlásených:4

zomrelých : 2

narodených :4

Zoznam aktualít