Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | 1.jún MDD

Milé deti !

Tento krátky pozdrav letí

všetkým deťom ku Dňu detí.

Nech na Vašej tvári

iba úsmev žiari

a v srdiečku šťastie

každým dňom nech rastie.

Krásny MDD praje starostka obce

Zoznam aktualít