Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Voľby do orgánov samosprávy obce v roku 2018

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 boli vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 10. november 2018

V odkaze pripájame  informáciu pre voliča o práve voliť a práve byť volený.

informacia_pre_volica_pravo_volit_a_pravo_byt_voleny_sj.pdf

Určenie volebných obvodov  a počet  volených poslancov

Podľa ustanovenia § 171,ods.9 a § 176 ods.8 zák.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V obci HNOJNÉ bol utvorený 1 volebný obvod pre voľby  - Komunálne voľby 2018

                                                   1 volebný okrsok

Vo volebnom obvode 1 -HNOJNÉ sa volí na celé volebné obdobie  2018-2022:

počet poslancov  5/päť/   schválené OZ HNOJNÉ dňa 22.6.2018, uznesením č. 21/2018

Zverejnenie počtu obyvateľov  v obci HNOJNÉ :

Počet obyvateľov :        226   

E-mailová stránka : ocuhnojne@stonline.sk

Zapisovateľ MVK : Ing.Valovčík Dušan, 

                               tel.kontakt:0566596240,Obecný úrad HNOJNÉ

Zoznam aktualít