Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujem občanom, že   dňa 16.8. 2019  od 8,30 hod do 14,00 hod.je naplanované prerušenie distribúcie elektriny v obci 

HNOJNÉ - od s.čísla 15 -/Čižmarová/ po č. 49 -/Kozmová/

                  od s.čísla 54 -/ Ostovrchý/po s.č. 58 -/Demčák Miroslav/

                  od.s.čísla 61 /Vojtečková/ po s.č. 83/Kužmová/

                  ďalej odberné miesta - všetké budovy v správe obce / Ocu,KD, DS, VO,PZ/

z dôvodu oprav a pravidelnej údržby distribučnej sústavy.

          V Hnojnom, 19.7.2019                               Helena Kráľová

                                                                              starostka obce

Zoznam aktualít