Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Vytvorenie okrsku pre voľby prezidenta

OBEC HNOJNÉ zverejňuje  e-mailovú adresu obce na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do Okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta republiky SR .

ocuhnojne@stonline.sk

OBEC HNOJNÉ zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho lístka pre voľby prezidenta SR

ocuhnojne@stonline.sk

Za zapisovateľku  Okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR bola dňa 24.1.2019 vymenovaná:

Mgr. Zdenka Joniová, Hnojné 91

Kontaktné údaje:

Telefón: 0911364767

Zoznam aktualít