Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Úradná tabuľa | Kompostovanie v záhrade

Ďakujem všetkým občanom,ktorí si našli čas a zúčastnili sa prednášky  dňa 19.2.2019 o kompostovaní v kompostéroch, ktoré obec získala cez spoločný projekt Mikroregionu juh Šíravy v roku 2018. Teší nás, že občania prejavili záujem o tento spôsob nakladania s odpadom a veríme, že to prispeje k zvýšeniu separácie v obci.

Od 4.3.2019 začne obec  dodávať do jednotlivých domácnosti kompostéry a k tomu propagačne materiály a nálepky, ktoré bude potrebné nalepiť na kompostér.

Touto cestou obec HNOJNÉ ďakuje tiež OZ Priatelia Zeme-SPZ, ktoré previedlo poučnú prednášku. Ďakujeme.

                                                                                                                                                                          starostka obce

 

Žiadosť BRKO
Žiadosť BRKO
(549.25 kb)
PREDNÁŠKA o kompostovaní
PREDNÁŠKA o kompostovaní
(182.16 kb)
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
(837.42 kb)
(951.49 kb)
(4527.91 kb)
(1234.42 kb)
(71.4 kb)
(76.63 kb)
(1176.78 kb)