Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Úradná tabuľa | Kompostovanie v záhrade

Ďakujem všetkým občanom,ktorí si našli čas a zúčastnili sa prednášky  dňa 19.2.2019 o kompostovaní v kompostéroch, ktoré obec získala cez spoločný projekt Mikroregionu juh Šíravy v roku 2018. Teší nás, že občania prejavili záujem o tento spôsob nakladania s odpadom a veríme, že to prispeje k zvýšeniu separácie v obci.

Od 4.3.2019 začne obec  dodávať do jednotlivých domácnosti kompostéry a k tomu propagačne materiály a nálepky, ktoré bude potrebné nalepiť na kompostér.

Touto cestou obec HNOJNÉ ďakuje tiež OZ Priatelia Zeme-SPZ, ktoré previedlo poučnú prednášku. Ďakujeme.

                                                                                                                                                                          starostka obce

 

Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
(23.34 kb)
eKASA-finančná správa
eKASA finančná správa
(696.02 kb)
Európský imunizačný týždeň
Európský imunizačný týždeň
(107.63 kb)
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
(1845.5 kb)
Žiadosť BRKO
Žiadosť BRKO
(549.25 kb)
PREDNÁŠKA o kompostovaní
PREDNÁŠKA o kompostovaní
(182.16 kb)
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
(837.42 kb)
(951.49 kb)
(4527.91 kb)
(1234.42 kb)
(71.4 kb)
(76.63 kb)
(1176.78 kb)