Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Úradná tabuľa | Zápis do 1.ročníka ZŠ Zalužice

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Zalužice oznamuje,že  slávnostný zápis do 1.ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa

                                                   8.apríla 2019 /pondelok/ o 13,30 hod.

                                                             v triede 2.ročníka.

Na zápis je potrebné doniesť : rodný list dieťaťa

                                                 občianský preukaz rodiča

                                                 preukaz zdravotnej poisťovne dieťaťa

Rodič,ktorý sa nemôže zúčastniť slávnostného zápisu, môže zapísať dieťa  do 1.ročníka v pracovných dňoch od

 1.apríla 2019 do  30.apríla 2019  na sekretariáte školy v čase od 9.00-15.00 hod.

Prečo práve k nám?

-sme najbližšie k Vám,moderné vyučovanie s interaktívnou tabuľou,

-vyučovanie druhého povinného cudzieho jazyka od 7.ročníka,

-vyučovanie práce s počitačom a internetom v moderných počitačových učebniach,

-hodiny TSV v priestornej telocvični a školskom areáli,

-vyučovanie anglického jazyka,

-možnosti futbalovej,nohejbalovej a florbalovej prípravy žiakov,

-možnosť návštevy ZUŠ Sobrance v priestoroch našej školy s odbormi,

-hudobný,výtvarný a tanečný,

-možnosť návštevy školskej družiny a školskej jedálne,

-rôznorodá krúžková činnosť,

-kvalifikovaný a mladý pedagogický kolektív,

-výpomoc asisenta učiteľa,

-poradenstvo odborných zamestnancov,

-organizovanie plaveckého,lyžiarskeho a korčuliarskeho výcviku,

-organizovanie Školy v prírode,

-rodinná atmosféra.

                                                                    Mgr. Michal Danočko

                                                                             riaditeľ školy 

Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
(23.34 kb)
eKASA-finančná správa
eKASA finančná správa
(696.02 kb)
Európský imunizačný týždeň
Európský imunizačný týždeň
(107.63 kb)
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
(1845.5 kb)
Žiadosť BRKO
Žiadosť BRKO
(549.25 kb)
PREDNÁŠKA o kompostovaní
PREDNÁŠKA o kompostovaní
(182.16 kb)
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
(837.42 kb)
(951.49 kb)
(4527.91 kb)
(1234.42 kb)
(71.4 kb)
(76.63 kb)
(1176.78 kb)