Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Úradná tabuľa | Zápis do 1.ročníka ZŠ Zalužice

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Zalužice oznamuje,že  slávnostný zápis do 1.ročníka na školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa

                                                   8.apríla 2019 /pondelok/ o 13,30 hod.

                                                             v triede 2.ročníka.

Na zápis je potrebné doniesť : rodný list dieťaťa

                                                 občianský preukaz rodiča

                                                 preukaz zdravotnej poisťovne dieťaťa

Rodič,ktorý sa nemôže zúčastniť slávnostného zápisu, môže zapísať dieťa  do 1.ročníka v pracovných dňoch od

 1.apríla 2019 do  30.apríla 2019  na sekretariáte školy v čase od 9.00-15.00 hod.

Prečo práve k nám?

-sme najbližšie k Vám,moderné vyučovanie s interaktívnou tabuľou,

-vyučovanie druhého povinného cudzieho jazyka od 7.ročníka,

-vyučovanie práce s počitačom a internetom v moderných počitačových učebniach,

-hodiny TSV v priestornej telocvični a školskom areáli,

-vyučovanie anglického jazyka,

-možnosti futbalovej,nohejbalovej a florbalovej prípravy žiakov,

-možnosť návštevy ZUŠ Sobrance v priestoroch našej školy s odbormi,

-hudobný,výtvarný a tanečný,

-možnosť návštevy školskej družiny a školskej jedálne,

-rôznorodá krúžková činnosť,

-kvalifikovaný a mladý pedagogický kolektív,

-výpomoc asisenta učiteľa,

-poradenstvo odborných zamestnancov,

-organizovanie plaveckého,lyžiarskeho a korčuliarskeho výcviku,

-organizovanie Školy v prírode,

-rodinná atmosféra.

                                                                    Mgr. Michal Danočko

                                                                             riaditeľ školy 

Žiadosť BRKO
Žiadosť BRKO
(549.25 kb)
PREDNÁŠKA o kompostovaní
PREDNÁŠKA o kompostovaní
(182.16 kb)
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
(837.42 kb)
(951.49 kb)
(4527.91 kb)
(1234.42 kb)
(71.4 kb)
(76.63 kb)
(1176.78 kb)