Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

Nadlimitné zakázky

Podlimitné zakázky

Zákazky podľa § 9 ods. 9

VZN

Zásady odmeňovania OZ
Zásady odmeňovania OZ
(56.74 kb)
VZN 1/2019 o miestných daniach
VZ 1/2019 o miestných daniach
(229.77 kb)
Štatút obce
Štatút obce
(179.29 kb)
Rokovací poriadok OZ
Rokovací poriadok OZ
(76.32 kb)
(675.23 kb)
(285.55 kb)
registratúrny poriadok obce HNOJNÉ
registratúra písomností
(995.99 kb)
VP 4/2017učtovné doklady
obeh učtovných dokladov
(193.09 kb)
VP č. 6/2016-inventarizácia
vykonávanie inventarizácie
(329.96 kb)
VP 5/2017 - reprezentačné
reprezentačné výdavky
(176.41 kb)
VP-3/2017-pokladňa
vedenie pokladne
(209.27 kb)
(537.03 kb)
(611.45 kb)

Žiadosti a Tlačivá

Oznamy

Ročný výkaz TKO 2018 ŽP 6-01
Ročný výkaz TKO 2018 ŽP 6-01
(1742.1 kb)
Vytriedenie komunálnych odpadov
Vytriedenie komunálnych odpadov
(1514.27 kb)
(1211.75 kb)
(690.13 kb)
(1288.52 kb)
(1637.47 kb)
(1452.03 kb)
(386.63 kb)
(21.45 kb)
(37.79 kb)
(859.32 kb)

Rozhodnutia

Úradná tabuľa

Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
(23.34 kb)
eKASA-finančná správa
eKASA finančná správa
(696.02 kb)
Európský imunizačný týždeň
Európský imunizačný týždeň
(107.63 kb)
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
(1845.5 kb)
Žiadosť BRKO
Žiadosť BRKO
(549.25 kb)
PREDNÁŠKA o kompostovaní
PREDNÁŠKA o kompostovaní
(182.16 kb)
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
(837.42 kb)
(951.49 kb)
(4527.91 kb)
(1234.42 kb)
(71.4 kb)
(76.63 kb)
(1176.78 kb)

Zasadnutia OZ

Zápisnica zo 14.9.2019
Zápisnica zo 14.9.2019
(1674.9 kb)
Zápisnica z 5.6.2019
Zápisnica z 5.6.2019
(82.16 kb)
Zápisnica z 21.6.2019
Zápisnica z 21.6.2019
(118.52 kb)

Uznesenia

Uznesenie OZ 14.9.2019
Uznesenie OZ 14.9.2019
(86.85 kb)
Uznesenia OZ z 21.6.2019
Uznesenia z 21.6.2019
(79.98 kb)
Uznesenia z 5.6.2019
Uznesenia z 5.6.2019
(91.16 kb)
Uznesenia z 8.3.2019
Uznesenia z 8.3.2019
(65.14 kb)
Uznesenia z OZ 18.12.2018
Uznesenia OZ z 18.12.2018
(68.66 kb)
Uznesenia z OZ z 14.9.2018
Uznesenia OZ z 14.9.2018
(115.9 kb)
(598.64 kb)

Ochrana osobných údajov

Združenie DEUS - certifikát
Združenie DEUS -certifikát
(2177.26 kb)
DCOM certifikát
DCOM certifikát
(1504.67 kb)
(119.55 kb)
(549.25 kb)

Územný plán obce

(2070.78 kb)

Pozvánky

Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(132.17 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(133.51 kb)
POZVÁNKA OZ
POZVÁNKA OZ
(61.79 kb)
Pozvánka OZ
POZVÁNKA OZ
(46.35 kb)
Pozvánka OZ
POZVÁNKA OZ
(60.7 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(60.7 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(441.08 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(441.08 kb)
(309.02 kb)
(461.64 kb)
(458.19 kb)
(29.93 kb)
(509.59 kb)
(31.27 kb)
(31.27 kb)
(521.93 kb)
(528.88 kb)
(218.05 kb)
(31.3 kb)

PHSR

Program rozvoja obce 2019-2025
Program rozvoja obce 2019-2025
(2170.07 kb)
Akčný plán obce HNOJNÉ
Akčný plán obce HNOJNÉ
(83.16 kb)
(1088.5 kb)
(4279 kb)