Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

Nadlimitné zakázky

Podlimitné zakázky

Zákazky podľa § 9 ods. 9

VZN

VZN č.1/2019 o daniach
VZN č.1/2019 o daniach
(216.07 kb)
(675.23 kb)
(285.55 kb)
registratúrny poriadok obce HNOJNÉ
registratúra písomností
(995.99 kb)
VP 4/2017učtovné doklady
obeh učtovných dokladov
(193.09 kb)
VP č. 6/2016-inventarizácia
vykonávanie inventarizácie
(329.96 kb)
VP 5/2017 - reprezentačné
reprezentačné výdavky
(176.41 kb)
VP-3/2017-pokladňa
vedenie pokladne
(209.27 kb)
(537.03 kb)
(611.45 kb)

Žiadosti a Tlačivá

Oznamy

(1211.75 kb)
(690.13 kb)
(1288.52 kb)
(1637.47 kb)
(1452.03 kb)
(386.63 kb)
(21.45 kb)
(37.79 kb)
(859.32 kb)

Rozhodnutia

Úradná tabuľa

(951.49 kb)
(4527.91 kb)
(1234.42 kb)
(71.4 kb)
(76.63 kb)
(1176.78 kb)

Zasadnutia OZ

Uznesenia

Uznesenia z OZ z 14.9.2018
Uznesenia OZ z 14.9.2018
(115.9 kb)
(598.64 kb)

Ochrana osobných údajov

Združenie DEUS - certifikát
Združenie DEUS -certifikát
(2177.26 kb)
DCOM certifikát
DCOM certifikát
(1504.67 kb)
(119.55 kb)
(549.25 kb)

Územný plán obce

(2070.78 kb)

Pozvánky

Pozvánka OZ
POZVÁNKA OZ
(60.7 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(60.7 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(441.08 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(441.08 kb)
(309.02 kb)
(461.64 kb)
(458.19 kb)
(29.93 kb)
(509.59 kb)
(31.27 kb)
(31.27 kb)
(521.93 kb)
(528.88 kb)
(218.05 kb)
(31.3 kb)