Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

V tejto sekcii sa nenachádzajú žiadné dokumenty.

Faktúry za november 2016

1.Farby -laky Sobrance                         152,65 za materiál

2.Lonater Michalovce                             102,50 oprava kosačky a náhradné diely

3.Vsl. energetika Košice                         512,- za elektrinu

4.Fura ,s.r.o. Rozhanovce                        13,20 za NO

5.Fura,s.r.o Rozhanovce                        287,96 za tko

6. T-com Bratislava                                   25,15 za telefon

7. Inogy Slovensko,s.r.o                          402,- za plyn

Faktúry za  december 2016

1. Inogy,Slovensko,s.r.o                    240,- za plyn

2.T-com Bratislava                              24,36 za telefón

3.Fura,s.r.o Rozhanovce                     13,20 za NO

4. Fura ,s.r.o. Rozhanovce                 14,40 hlásenie o odpade

5.Fura, s.r.o. Rozhanovce                  193,97 za tko

6.Edison Vranov                                 392,40, oprava  ver.osvetlenia ,rozhlasu 

       

Faktúry za január 2017 - došlé

______________________________ 

1.Exco -Humenné                                50,00 € inštalácia programu -cintorín 

2.Inogy,s.r.o. Slovensko                     179,21 €uhrada za plyn- vyučtovanie

3.Komunálna poisťovňa                       52,78 poistné I. Q

4.Fura Rozhanovce                             193,37 za TKO

5.Fura Rozhanovce                              193,67 za TKO  

6.Midan Dociová                                  181,92 kanc.potreby

7.Inprost Bratislava                               67,60 -Obecné noviny

8.Inogy,Vsl.energetika                        78,72  vyučt.elektriny  

9.VVS Michalovce                               20,44 za vodu

10.Edison Vranov                               451,20  fa za rozhlasovú ústredňu a je namontovanie

11.T-com Bratislava                             20,44 za telefón

12.Fura,s.r.o Rozhanovce                 267,78 vývoz VKK -cintorín

13.ML-AUDIT Svidník                        480,- vykonanie  auditu

14.Fura,s.r.o                                            36,- vývoz sep.zberu

15.Midan-Dociová                               43,58 kanc.potreby

16.Edison,Vranov                              100,80 demontaž vian.ozdoby

17.Fura,s.r.o Rozhanovce                  13,20 vývoz NO

18.Fura,s.r.o.                                         39,- nálepky na TKO

19 ZMOS  Bratislava                           36,47 členské príspevky r. 2017    

Spolu :                                            2 506,08 eura         

Faktúry za  február 2017

_________________________

1. Inogy  Slovensko                         291,- za plyn

2.SOZA  Bratislava                            20,40 obecný rozhlas -použitie

3Tellus Lukáč Michalovce                15,60 inštačné práce IFOSOFT programu

4.Fura,s.r.o  Rozhanovce                  14,40 hlásenie o odpade

5.Ifosoft  s.r.o. Presov                          54,96 program Mzdy

6.Fura,s.r.o. Rozhanovce                 193,37 za TKO

7.Fura,s.r.o. Rozhanovce                  13,20 vývoz NO

8.T-com Bratislava                               24,00 za telefon

9.VSE,a.s. Košice                             925,0 za elektrinu 

10.ZMOS-Michalovský region         11,15 členské na rok 2017

11.RVC- Michalovce                          10,- členský príspevok

SPOLU :                                        1 573,08 eura

Faktúry za marec 2017

1.Slovgram Bratislava                         38,50 za verejný rozhlas

2.Fura,s.r.o. Rozhanovce                    13,20 za NO

3.Tellus Lukáč Pozdišovce                 14,40 inštalačné  a servisné služby 

4. MEVA-SK  . Rožňava                        46,80 popolník  

5. Komunálna poisťovňa                      52,78 poistné budov

6.Fura,s.r.o Rozhanovce                      138,60  vrecia na TKO

7.Inogy Slovensko                                 291,0 za plyn

8.Ifosoft Prešov                                      134,88 -programové vybavenie agendy Ocu

9.Midan Dociová,Michalovce             125,10   kancelárske potreby

10.Fura,s.r.o. Rozhanovce                   193,37 vývoz TKO  

11.T-com Bratislava                                 25,92 za telefon

SPOLU :                                              1  074,55

Faktury za apríl 2017

1.Lonater Šesták                                   142,14 náhr.dielyl- kosačky

2.T-com Blava                                           37,13 za telefón

3.VVS Košice                                            14,15 fa za  vodu

4.Inogy Slovensko                                 291,00 za plyn

5.Fura,s.r.o Rozhanovce                     287,51 za TKO

6.Fura,s.r.o.                                             14,20 za NO

7.Komunálna poisťovňa                      52,78 poistné budovy

8.OZ Medzi riekami                              134,40 členské r.2017  

9.ZMOS- DCOM                                    221,- za využívanie systemu DCOM

10.FURA, s.r.o                                       138,60 za vrecia

11.Fura,s.r.o.                                            12,00 spr.výkazov TKO

12.Fura,s.r.o.                                          193,37 za TKO

13. Fura,s,r.o                                            13,20  NO

14.Kooperatíva                                          52,78 poistné budovy

15. Midan Dociová, Michalovce               125,10 kancelárske potreby 

SPOLU :                                                1729,36

MÁJ 2017

1. Fura,sr.o. Rozhanovce                      287,57 fa za TKO

2.Fura , sr.o.                                                13,20 NO

3. Midan Dociová                                      106,40 kanc.potreby

4.Inogy, Slovensko                                   291,- o za plyn

5. Vsl. energetika                                     482,- fa za elektrinui

6. VBX, Košice                                           72,- za W-bovú stránku

7 Lonater Michalovce                              237,48 oprava kosačky a náhradné diely

8. Obec Vinné                                           114,- náklady na spol. Ocu

9. Inogy Slovensko                                   291,- za plyn

10.Fura , s.r.o.                                               13,20 za NO

11.T-com                                                       35,90 za telefon

11. Fura,s.r.o                                              193,07 za tko

12-T-com                                                    36,36 fa za telefon

SPOLU :                                                  2 173,18

 JÚN 2017      

1.Vsl.energetika                                                       482,0 za elektrinu

2.Ifosoft Prešov                                                          27,72 programové vybavenie

3..Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          13,20 fa NO

4.Mikroregion Juh Šíravy                                         1 305,0 projekt BRKO 

5.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                           36,0 fa  vrecia

6.Inogy,a.s. Slovensko                                                291,- za plyn

SPOLU :                                                                  2 154,92

JÚL 2017  

1.Slovak telekom -                                                     40,50 za telefon

2.VVS Michalovce                                                     37,73 fa za vodu

3.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          12,00 fa  hlásenie

4.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                           13,20 fa NO

5.WEBEX Košice                                                       72,0 fa správa w-ovej stranky

6.Farby-laky Sobrance                                               54,23 pom.prostriedky VPP, rukavice,čistiace potreby

7.Inogy Slovensko                                                    291,0 fa plyn

8.Edison Vranov                                                       120,- oprava ozvučenia DS

9.Glass Globa Humenné                                        643,57 fa dvere na KD

10.ZEPO,s.r.o. Michalovce                                   3 244,76 fa  rekonštrukcia VO

SPOLU :                                                                4 528,99

AUGUST 2017

1. Slovak telekom                                                      33,98 fa za telefon

2.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          12,00 za TKo

3.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          13,20  za TKO

4.Lonater, Michalovce                                               237,48 náhradné súčiastky naradie a  ochranné pomôcky VPP

5.Mišľan,Trnava n/Lab.                                             102,00 revízia has.prístrojov

6.ZEPO,s.r.o.                                                            500,- čiast.uhrada za ver. osvetlenie

7.Inogy,s.r.o.Slovensko                                             291,- fa za plyn

8.Fura,s.r.o. Rozhanoce                                              13,20 za TKO

9.Vsl.energetika                                                        491,- za elektrinu

     SPOLU :                                                           1 693,86

SEPTEMBER 2017  

1.Fura,s.r.o.  Rozhanovce                                        193,07 fa za TKO

2.Fura,s.r.o.Rozhanovce                                           193,07 fa za TKO

3.Inogy Slovensko                                                     291,- za plyn

4.ZEPO,s.r.o. Michalovce                                         500,- fa za ver. osvetlenie  

5.T-com Bratislava                                                     34,10 fa za telefon

6.Fura,s.r.o.                                                              13,20 za TKO

7.Fura,s.r.o.                                                              193,17 za TKO
8.ZEPO,s.r.o. Michalovce                                         250,- fa za práce cintorín 

SPOLU:................................................................. 1 667,61 

OKTÓBER  2017

Ekotec, sr.o.                                                           166,60 fa rev.správa DI

Inogy, s.r.o                                                              291,0 za plyn 

VVS,a.s.                                                                   34,58 za vodu

Fura,s.r.o.                                                                 12,00 NO

Fura,s.r.o.                                                                 33,98  nálepky, kalendáre

ZEPO,s.r.o.                                                              235,- stav.práce

Lonater,s.r.o                                                             113,24, náhradné diely a DHIM

SPOLU:.................................................................. 886,16

NOVEMBER 2017

Vsl.energetika                                                           502,00 za elektrinu

Fura,s.r.o.                                                                  13,20 NO

ZEPO                                                                        300,- fa VO

Fura,s.r.o.                                                                193,57 za TKO

Fura,s.r.o.                                                                 268,65 veľkoplošný kontajner

T-com                                                                        29,14 za telefon   

Inogy , s.r.o.                                                             291,0 za plyn

T- com - voľby                                                            5,0 za telefon

SPOLU :                                                              1 602,56

DECEMBER 2017

T-com                                                                        37,98 za telefon

Tarnavčan                                                                120,- vystúpenie "Dôchodcovia"

EXCO-HN                                                                 50,0 za servis programu -cintorín

Midan Dociová                                                        142,14- tonery a kanc.potreby

Inogy,s.r.o.                                                              291,0 za plyn

Boskov,s.r.o.                                                           300,0 projekt DI

Fura, s.r.o.                                                               193,17 TKO

Fura,s.r.o.                                                                192,97 za TKO

Lažo-ML -audit                                                        480,0 za audit

Fura,s.r.o.                                                                  13,20 NO

VVS,a.s.                                                                     22,01 fa za vodu

Farby Laky- SO                                                          49,55 fa - materiál

Spolu.................................................................     1 892,02

JANUÁR 2018

1.Vsl.energetika,a.s.                                                     80,04  fa za elektrinu 

2.Edison,a.s.                                                                108,0 demontaž vian.ozdob

3.Kom.poisťovňa  ,a.s.                                                   52,78 poistné

4.Midan Dociová Mi                                                      180,93 fa kanc.potreby

5.Lyrecko Pezinok                                                         31,74 , diare ,perá

6.ZMOS-Bratislava                                                        36,96 členské

7.Ifosoft Prešov                                                             32,40 program Mzdy

8.RVC MI                                                                       11,30 členské

9.T-com Bratislava                                                         34,24 fa telefon

10.Fura, s.r.o.                                                                  13,20 NO     

11.ZEPO,s,r,o,                                                                 500,0 fa  VO

12.Inoggy ,a.s.                                                                 678,74 fa za plyn

13.Edison,a.s.                                                                 636,0 oprava vian.osvetlení a montáž

14.Inprost,s.r.o. Bratislava                                              67,60 Obecné noviny

15.WEBEX Košice                                                        42,0 fa za w-stránku

16.Fura,s.r.o.                                                                  36,0 fa za vývoz olejov

17.ZPOZ,s.r.o.                                                                  9,04 fa členské

18.Reg.rozv.agentúra "BOROLO"                                 950,0 fa - 7.4.ŽONP   

19.Vsl.energetika                                                          530,0 za elektrinu

20.T-com Bratislava                                                      35,42 za telefon

21.Inogy Slovensko                                                      348,10 za plyn

22.Kooperativa ,a.s.                                                      65,05 poistné 

23.Kooperatíba,a.s.                                                     81,76 poistné

24.Ifosoft,s.r.o Orešov                                                 58,80 za programy "Registratúra"

25.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          193,47 za TKO

26.Fura ,s.r.o.                                                              118,80 za vrecia

27.Fura,s.r.o.                                                               12,00 hlásenie o odpade

28.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                           27,00 za nálepky KUKA nádoby

29.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                           13,20 NO

30.SOZA Bratislava                                                      20,40 za rozhlas

31.Tellus Lukáč                                                            15,60 inšt.programu

32.Ifosoft,r.r.o Prešov                                                    54,96 programy UČ 

                                             

                                             Spolu :                         5 075,53

FEBRUÁR 2018

Borolo                                                                          950,- za projekt

Vsl.energetika                                                             530,- za elektrinu

T-com Blava                                                                 35,42 za telefon

Inogy, Slovensko                                                        348,10 za plyn

Ifosoft                                                                           54,96 za programy

Kooperatíva                                                                65,05 poistné budovy

Kooperatíva                                                                81,76 poistné budovy

Ifosoft Prešov                                                             58,80 programy

Fura Rozhanovce                                                    193,47 za TKO

Fura Rozhanovce                                                    118,80 vrecia

Fura Rozhanovce                                                      12,- hlásenie o odpade

Fura Rozhanovce                                                       27,00 nálepky na konvy

Fura Rozhanovce                                                      13,20 NO

SOZA Bratislava                                                        20,40 miestny rozhlas

Telluss Lukáč                                                             15,60 inšt.práce programy    

      Spolu:                                                              2 524,56 eura

Marec 2018

PP PROTECT,s.r.o                                                        30,- fa za GDPR 

Tellus Michalovce                                                          15,60 inšt.práce

Delphia Bratislava                                                         516,0, vypracovanie energetického posudku

VVS MICHALOCE                                                           48,10 FA za spotrebu vody   

Kalaj,Michalovce                                                              40,0 ramovanie

Kočišova ,r.o. Michalovce                                                240,0 za projekt

T-com ,s,r,o,                                                                      34,58 za telefon

Zepo,s.r.o.                                                                       500,00 uhrada fa VO

Fura,s.r.o.                                                                        193,05 fa za TKO

Ifosoft,Prešov                                                                   134,88 fa  účt.programy

Midan Dociová, Michalovce                                               147,24 fa za kanc.potreby

Inogy,a.s.                                                                          348,10 fa za plyn

Urbanová - účtovné súvsťažnosti                                       52,0 fa za účtovníctvo 

                                                         SPOLU :                  2 299,55   

  APRÍL 2018

PP PROTECT -                                                                    30,0 fa za GDPR

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                      192,85 fa za TKO

Inogy,s.r.o.                                                                          348,10 fa  za plyn

Fura,s,r,o Rozhanovce                                                          13,20 fa za NO

Spol.stavebný úrad                                                              114,0 fa  za stav,činnosť

ZEPO,s.r.o.                                                                           500,0 fa za VO

Fura ,s,r,o                                                                               12,00 fa  TKO

Tellus,s.r.o. Michalovce                                                           10,00 za inšt.práce

                                                     SPOLU :                        1 220,15

MÁJ 2018

Slovgram  ,s,r,o                                                                        38,50 fa rozhlas

T-com Bratislava                                                                      34,32 fa ta telefon

ŠOPCHO B.Bystrica                                                                70,0 fa  za vyjadrenie k projektu

VSE,Košice                                                                             530,0 za elektrinu

Inogy,s.r.o.                                                                               348,10 za plyn

Fura,s.r.o.                                                                                  13,20 za NO

Fura,s.r.o.                                                                                   13,20 za NO

Lyreco,s.r.o.                                                                               176,40 fa kanc.potreby

T-com Bratislava                                                                         38,97 fa za telefon

W-BEX,Košice                                                                            72,0 fa za úpravu stránky

                                                         SPOLU :                           1334,69

JÚN 2018

T-com Bratislava                                                                         53,95 za telefon

ZEPO Michalovce                                                                        500,00 rekonštrukcia VO

Lonater Michalovce                                                                       91,42 náhradné diely do kosačky, struna

ZEPO Michalovce                                                                         360,66 fa za maľbu Ocu

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                  36,0 fa NO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                 193,15 fa za TKO

Fura s.r.o. Rozhanovce                                                                  13,20 fa za evidenciu odpadov

ON - Inprost  ,Bratislava                                                                20,80 fa za obecné noviny   

PP Protect,s.r.o.                                                                             30,0 GDPR - fa  ochrana osobných údajov

Inogy,s,r,o, Slovensko                                                                  348,10 fa za plyn   

                                                 SPOLU :                                      1 647,28

JÚL 2018

ZEPO,s.r.o.Michaloce                                                                  500,- maľba Ocu

Fúra,s.r.o. Rozhanovce                                                                13,20,- fa TKO

Lonater Michalovce                                                                     134,40 nahrdné diely kosačka

T-com Bratislava                                                                           33,98 fa za telefon

Lyreco Bratislava                                                                           24,24 kanc.poteby

Fura ,s.r.o. Rozhanovce                                                               242,74 fa vývoz VKK

Elektromontáže Humenné                                                           500,- fa revízie el. zariadení a budov

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                13,20 fa TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                193,15 fa TKO

Inoggy Slovensko                                                                         348,10 fa plyn

Fura ,s.r.o. Rozhanovce                                                               12,00 hlásenie o odpade - fa

PP PROTECT Michalovce                                                            30,- fa GDPR

ZEPO,s.r.o. Michalovce                                                              500,- fa VO

VVS Michalovce                                                                           33,67 fa za vodu

OZ medzi riekami                                                                         134,40 členské

D-COM Bratislava                                                                        224,0 členské 

                                                 SPOLU:                                    2 937,08 €