Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

V tejto sekcii sa nenachádzajú žiadné dokumenty.

Faktúry za november 2016

1.Farby -laky Sobrance                         152,65 za materiál

2.Lonater Michalovce                             102,50 oprava kosačky a náhradné diely

3.Vsl. energetika Košice                         512,- za elektrinu

4.Fura ,s.r.o. Rozhanovce                        13,20 za NO

5.Fura,s.r.o Rozhanovce                        287,96 za tko

6. T-com Bratislava                                   25,15 za telefon

7. Inogy Slovensko,s.r.o                          402,- za plyn

Faktúry za  december 2016

1. Inogy,Slovensko,s.r.o                    240,- za plyn

2.T-com Bratislava                              24,36 za telefón

3.Fura,s.r.o Rozhanovce                     13,20 za NO

4. Fura ,s.r.o. Rozhanovce                 14,40 hlásenie o odpade

5.Fura, s.r.o. Rozhanovce                  193,97 za tko

6.Edison Vranov                                 392,40, oprava  ver.osvetlenia ,rozhlasu 

       

Faktúry za január 2017 - došlé

______________________________ 

1.Exco -Humenné                                50,00 € inštalácia programu -cintorín 

2.Inogy,s.r.o. Slovensko                     179,21 €uhrada za plyn- vyučtovanie

3.Komunálna poisťovňa                       52,78 poistné I. Q

4.Fura Rozhanovce                             193,37 za TKO

5.Fura Rozhanovce                              193,67 za TKO  

6.Midan Dociová                                  181,92 kanc.potreby

7.Inprost Bratislava                               67,60 -Obecné noviny

8.Inogy,Vsl.energetika                        78,72 preplatok vyučt.elektriny  

9.VVS Michalovce                               20,44 za vodu

10.Edison Vranov                               451,20  fa za rozhlasovú ústredňu a je namontovanie

11.T-com Bratislava                             20,44 za telefón

12.Fura,s.r.o Rozhanovce                 267,78 vývoz VKK -cintorín

13.ML-AUDIT Svidník                        480,- vykonanie  auditu

14.Fura,s.r.o                                            36,- vývoz sep.zberu

15.Midan-Dociová                               43,58 kanc.potreby

16.Edison,Vranov                              100,80 demontaž vian.ozdoby

17.Fura,s.r.o Rozhanovce                  13,20 vývoz NO

18.Fura,s.r.o.                                         39,- nálepky na TKO

19 ZMOS  Bratislava                           36,47 členské príspevky r. 2017              

Faktúry za  február 2017

_________________________

1. Inogy  Slovensko                         291,- za plyn

2.SOZA  Bratislava                            20,40 obecný rozhlas -použitie

3Tellus Lukáč Michalovce                15,60 inštačné práce IFOSOFT programu

4.Fura,s.r.o  Rozhanovce                  14,40 hlásenie o odpade

5.Ifosoft  s.r.o. Presov                          54,96 program Mzdy

6.Fura,s.r.o. Rozhanovce                 193,37 za TKO

7.Fura,s.r.o. Rozhanovce                  13,20 vývoz NO

8.T-com Bratislava                               24,00 za telefon

9.VSE,a.s. Košice                             925,0 za elektrinu 

10.ZMOS-Michalovský region         11,15 členské na rok 2017

11.RVC- Michalovce                          10,- členský príspevok

Faktúry za marec 2017

1.Slovgram Bratislava                         38,50 za verejný rozhlas

2.Fura,s.r.o. Rozhanovce                    13,20 za NO

3.Tellus Lukáč Pozdišovce                 14,40 inštalačné  a servisné služby 

4. MEVA-SK  . Rožňava                        46,80 poplník  

5. Komunálna poisťovňa                      52,78 poistné budov

6.Fura,s.r.o Rozhanovce                      138,60  vrecia na TKO

7.Inogy Slovensko                                 291,0 za plyn

8.Ifosoft Prešov                                      134,88 -programové vybavenie agendy Ocu

9.Midan Dociová,Michalovce             125,10   kancelárske potreby

10.Fura,s.r.o. Rozhanovce                   193,37 vývoz TKO  

11.T-com Bratislava                                 25,92 za telefon

Faktury za apríl 2017

1.Lonater Šesták                                   142,14 náhr.dielyl- kosačky

2.T-com Blava                                           37,13 za telefón

3.VVS Košice                                            14,15 fa za  vodu

4.Inogy Slovensko                                 291,00 za plyn

5.Fura,s.r.o Rozhanovce                     287,51 za TKO

6.Fura,s.r.o.                                             14,20 za NO

7.Komunálna poisťovňa                      52,78 poistné budovy

8.OZ Medzi riekami                              134,40 členské r.2017  

9.ZMOS- DCOM                                    221,- za využívanie systemu DCOM

10.FURA, s.r.o                                       138,60 za vrecia

11.Fura,s.r.o.                                            12,00 spr.výkazov TKO

12.Fura,s.r.o.                                          193,37 za TKO

13. Fura,s,r.o                                            13,20  NO

14.Kooperatíva                                          52,78 poistné budovy

15. Midan Dociová, Michalovce               125,10 kancelárske potreby 

MÁJ 2017

1. Fura,sr.o. Rozhanovce                      287,57 fa za TKO

2.Fura , sr.o.                                                13,20 NO

3. Midan Dociová                                      106,40 kanc.potreby

4.Inogy, Slovensko                                   291,- o za plyn

5. Vsl. energetika                                     482,- fa za elektrinui

6. VBX, Košice                                           72,- za W-bovú stránku

7 Lonater Michalovce                              237,48 oprava kosačky a náhradné diely

8. Obec Vinné                                           114,- náklady na spol. Ocu

9. Inogy Slovensko                                   291,- za plyn

10.Fura , s.r.o.                                               13,20 za NO

11.T-com                                                       35,90 za telefon

11. Fura,s.r.o                                              193,07 za tko

12-T-com                                                    36,36 fa za telefon

 JÚN 2017      

1.Vsl.energetika                                                       482,0 za elektrinu

2.Ifosoft Prešov                                                          27,72 programové vybavenie

3..Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          13,20 fa NO

4.Mikroregion Juh Šíravy                                         1 305,0 projekt BRKO 

5.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                           36,0 fa  vrecia

6.Inogy,a.s. Slovensko                                                291,- za plyn

JÚL 2017

1.Slovak telekom -                                                     40,50 za telefon

2.VVS Michalovce                                                     37,73 fa za vodu

3.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          12,00 fa  hlásenie

4.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                           13,20 fa NO

5.WEBEX Košice                                                       72,0 fa správa w-ovej stranky

6.Farby-laky Sobrance                                               54,23 pom.prostriedky VPP, rukavice,čistiace potreby

7.Inogy Slovensko                                                    291,0 fa plyn

8.Edison Vranov                                                       120,- oprava ozvučenia DS

9.Glass Globa Humenné                                        643,57 fa dvere na KD

10.ZEPO,s.r.o. Michalovce                                   3 244,76 fa  rekonštrukcia VO

AUGUST 2017

1. Slovak telekom                                                      33,98 fa za telefon

2.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          12,00 za TKo

3.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          13,20  za TKO

4.Lonater, Michalovce                                               237,48 náhradné súčiastky naradie a  ochranné pomôcky VPP

5.Mišľan,Trnava n/Lab.                                             102,00 revízia has.prístrojov

6.ZEPO,s.r.o.                                                            500,- čiast.uhrada za ver. osvetlenie

7.Inogy,s.r.o.Slovensko                                             291,- fa za plyn

8.Fura,s.r.o. Rozhanoce                                              13,20 za TKO

SEPTEMBER 2017  

1.Fura,s.r.o.  Rozhanovce                                        193,07 fa za TKO

2.Fura,s.r.o.Rozhanovce                                           193,07 fa za TKO

3.Inogy Slovensko                                                     291,- za plyn

4.ZEPO,s.r.o. Michalovce                                         500,- fa za ver. osvetlenie  

5.T-com Bratislava                                                     34,10 fa za telefon

6.Fura,s.r.o.                                                              13,20 za TKO

7.Fura,s.r.o.                                                              193,17 za TKO
8.ZEPO,s.r.o. Michalovce                                         250,- fa za práce cintorín