Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Súčasnosť

K 1.1.2019  obec HNOJNÉ  má obyvateľov :
Celkom: 234
Z toho: 124 muži a 110 ženy

Od roku 2015  je zvýšený počet narodených detí a to : takto v roku 2015 bolo narodených 1 dieťa,v roku 2016 3 deti a v roku 2017 4 detí,v roku 2018 5 detí

Demografia obyvateľov od r.2015

ROK 2015

NARODILI SA :                                                                 ZOMRELI :

1.Daniel Ivan PETROV   12.10.2015                           1.Maleková Anna 7.1.2015

                                                                                      2.Demčáková Mária 28.4.2015

                                                                                      3.Bučková Anna  12.6.2015

                                                                                      4.Tančáková Zdena  24.12.2015

                                                                                      Ďalej boli pochovaní na  cintoríne v HNOJNOM v roku 2015

                                                                                      Banduričová Anna,ktorá zomrela 7.2.2015  bytom Rákovec n/Ond.

                                                                                      Škirdová Helena,ktorá zomrela 28.4.2015,  bytom Sobrance

PRISŤAHOVALI sa:                                                        ODSŤAHOVALI  sa:

1.Jasmína Slišková 12.5.2015                           1.Lenka Hoľanová 20.1.2015

2.Šarka Facunová 14.5.2015                             2.Marianna Iľková 26.10.2015

3.Simona Petrov Demčáková 8.7.2015

4.Simon Demčák  8.7.2015

5.Jaroslava Štefaničová 24.7.2015

6.Jason Holub    17.8.2015

7.Miroslava Hoľanová 14.9.2015

8.Richard Hoľan 14.9.2015

9.Erika Javorčíková,ing. 20.11.2015

ROK 2016

Narodili sa :                                                                                       Zomrelí :

1.Viktória Demeterová 24.4.2016                                     1. Michal Mihoč  5.3.2016

2.Oliver Kanči 18.11.2016                                                   2. Bánom Július 17.11.2016

3. Natália Štefaničová, 26.12.2016

Prisťahovali sa :                                                                              Odsťahovali sa :

1.Marián Iľko 4.3.2016                                                         1.  Branislav Demčák,mgr.     5.1.2016

2.Maroš Prada 1.5.2016                                                      2. Margita Kovaľová    30.5.2016

3.Mária Pradová 1.5.2016                                                   3. Zuzanna Jurová 13.6.2016

4.Viktória Pradová 1.5.2016                                               4.Ľubomír Balog 19.8.2016

5.Maroš Prada 1.5.2016                                                      5.Daniela Jamrišková 6.9.2016

6.Peter Koščák 18.10.2016                                               6.Michaela Jamrišková 6.9.2016

7.Mária Mihočová 1.11.2016                                             7.Daniel Jamriška 6.9.2016 

8.Oľga Mihočová 1.11.2016                                               8.Mgr.Michaela Grajcarová 19.9.2016    

9.Monika Fiľová 9.11.2016                                                 9.Stella Harvanová 19.9.2016

ROK 2017

Narodili sa :                                                                          Zomreli:

 1.Tiffany Studíková 30.4.2017                                              1. Ždiňák Andrej 4.1.2017                                                                              2. Dominika Čauderová 12.9.2017                                        2.Himaľ Sebastian 22.3.2017

 3.Michal Iľko 25.9.2017                                                          3.Miker Koloman   1.6.2017

                                                                                                  4.Hreňová Katarína 15.11.2017

Prisťahovali:                                                                     Odsťahovalí sa :

1.Kanči Lukáš   13.6.2017                                              1. Adamec Marta          28.3.2017

2.Dvořaček Ľubica 8.8.2017                                          2.Smriga-Gencová Andrea  27.4.2017   

3.Kovaľová  Zuzana 11.8.2017                                      3.Beláková Mária          4.6.2017  

4.Iľko Michal 16.8.2017                                                  4.Valovčík Dušan ml.   24.7.2017  

 5.Soták Milan 13.9.2017

6.Martina Raczová 16.10.2017

   ROK 2018

Narodili sa :                                                                        Zomreli :

1. Štefaničová  Hana 18.1.2018                                          1. Janoušková Anna 12.7.2018

2.Turták Nicolas Gejza   10.3.2018

3.Balogová Júlia  24.6.2018

4.Himaľová Barbora 30.7.2018

5.Mathias Olah   27.11.2018

Prisťahovali:                                                                        Odsťahovalí :

1.Ingrid Záhorčáková 1.9.2018                                        1. Tančáková Miroslava  3.7.2018

2.Viktória Krausová   1.9.2018                                         2.Tančáková Zdenka 3.7.2018

3.Olahová Vlasta       31.10.2018                                     3.Tančák Peter           3.7.2018

4.Marián Iľko              31.10.2018                                     4.Marián Iľko             1.10.2018 

5.Jozef Mašleník        16.11.2018

6.Kristína Mašleníková 16.11.2018 

7.Shantal Holubová 3.5.2018     

ROK 2019          

   Narodili sa :                                                                 Zomreli : 

  1.Amália Demeterová, 6.9.2019                            1. Róbert Miker 27.2.2019

  2.Jozef Mašleník,25.9.2019

Prisťahovali :                                                                   Odsťahovali :   

                                                                                1.Ondrej Štefanič   21.1.2019

                                                                                2.Jaroslava Štefaničová 21.1.2019

                                                                                3.Hana Štefaničová 21.1.2019 

                                                                                4. Miroslav Lukačeňa  13.3.2019