Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1 nakladanie s odpadom Fura,s.r.o
0.00 €
2 pripojenie k informačnému systemu Datacentrum-DEUS
0.00 €
3 pripojenie k informačnému systemu Datacentrum-DEUS
0.00 €
4 vytvorenie webstránky, domény WEBEX.media,s.r.o
0.00 €

5.          zmluva o nájme nebytových priestorov                     Simona Petrov Demčáková                                          120,- € 

6      . Zmluva o dielo- rekonštr.ver.osvetlenia                         ZEPO, s.r.o                                                              8324,44 €

7.       Krycí list rozpočtu   -  "                                                  ZEPO ,s.r.o.                                                              8 324,44€ 

8.       správa registratúry                                                        Ifosoft    ,s.r.o. Prešov                                                    23,10  €      

9.      Dodávka plynu  pre obecné budovy                               Innogy,a.s.    

10.    Rozlúčková sieň a okolie                                                ZEPO, s.r.o.                                                             119 141,03 €     

11.Krycí list rozpočtu                                                                ZEPO,s.r.o.                                                              119 141,03

12.Zmluva o dielo                                                                    RRA Borolo                                                                      950,00€

13.Zmluva o dielo                                                                   PP PROTECT,s.r.o.Michalovce       30,- € mesačne  -36 mesiacov   

14.Zmluva o dielo                                                                    Ifosoft,s.r.o.-programové vybavenie                                49,- €

15.Dodatok k zmluve ML-audit,s.r.o Svidník                    uskutočnenie auditu                                         600,- €                             16.IFOSOFT,s.r.o. Prešov                                              zmluva o dielo -zakúpenie programu                 46,20 €     

17.Profesionálny register Bratislava                                       registrácia obce                                          240,00 €