Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Archív zmlúv

Dodatok č.1 ZEPO - pokladka koberca
Dodatok č.1 ZEPO - pokladka koberca
(349.5 kb)
Krycí list rozpočtu
Krýcí list rozpočtu
(478.73 kb)
Zmluva o dielo ZEPO
Zmluva o dielo ZEPO
(1910.79 kb)
PRÍKAZNÁ ZMLUVA
Príkazná zmluva
(498.69 kb)
Dodatok 2- OZV 1 Mihalík
Dodatok 2 OZV 1 Mihalík
(470.29 kb)
Dodatok č.3 Fura,s.r.o. Rozhanovce
Dodatok č.3 s.r.o.Rozhanovce
(259.92 kb)
Dodatok č.2 ZEPO-Vodovodná prípojka
Dodatok č.2 ZEPO -Vodovodná prípojka
(441.3 kb)
Dodatok 1 -Fura vývoz TKO
Dodatok 1 Fura - vývoz TKO
(273.07 kb)
Zmluva- zdravotná služba
Zmluva - zdravotná služba
(1749.63 kb)
VVS Dodatok k zmluve 1-odberné miesto DS
VVS Dodatok k zmluve 1- odberné miesto DS
(1314.18 kb)
Dodatok č.1 Vodovodná prípojka
Dodatok č.1 Vodovodná prípojka
(360.35 kb)
Zmluva o zriadení účtu Enviromentálny fond-vodovodná prípojka
Zmluva o zriadení účtu Enviromentálny fond-vodovodná prípojka
(258.8 kb)
Zmluva TKO
Zmluva TKO
(1456.3 kb)
Rozpočet vodovodná prípojka -zOD
Eozpočet vodovodná prípojka-ZOD
(1405.63 kb)
ZEPO zmluva o dielo
ZEPO - zmluva o dielo
(1933.49 kb)
Zmluva o dielo Zvyšovanie energ.účinnosti KD
Zmluva o dielo Zvýšovanie energ.účinnosti KD
(2337.14 kb)
VSE zmluva odberné miesto
VSE zmluva odberné miesto
(1267.59 kb)
Fura,s.r.o- príloha č.2
Fura,s.r.o-príloha č.2
(279.57 kb)
Zmluva rozvoj cestovného ruchu
Zmluva rozvoj cestovného ruchu
(2068.06 kb)
Zmluva o výpožičke ŠU SR
Zmluva o výpožičke ŠU
(191.08 kb)
Dodatok č1.k zmluve NATUR-PACK
Dodatok č.1. k zmluve NATUR-PACK
(632.11 kb)
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
(401.1 kb)
Dodatok č.01 k Dohode § 12-MOS
Dodatok č.01 k Dohode § 12-MOS
(391.17 kb)
Dohoda č.20-42-010-32 uzatvoená podľa § 10
Dohoda č.20-42-010-32 uzatvorená podľa § 10
(1298.03 kb)
DOHODA MOS §12
Dohoda MOS § 12
(873.26 kb)
Natur-Pack výpoveď zmluvy
Natur -Pack vypoveď zmluvy
(301.52 kb)
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
(1687.02 kb)
Zmluva - spravovanie w-ovej stránky obce
Zmluva -spravovanie w-ovej stránky obce
(2512.72 kb)
Fura - zmluva o vývoze
Fura- zmluva o vývoze
(838.29 kb)
INFOKAT-zmluva
INFOKAT-zmluva
(872.45 kb)
Dodatok č3 k zmluve NATUR -PACK
Dodatok č.3 k zmluve NATUR PACK
(3704.84 kb)
Minet- telefon
Minet-telefon
(229.32 kb)
Zmluva- databaza
Zmluva- databaza
(658.25 kb)
INOGY dodatok zmluvy
INOGY dodatok zmluvy
(424.97 kb)
DATABANKA FIRIEM- ZMLUVA
DATABANKA FIRIEM-ZMLUVA
(413.28 kb)
Natur-Pack zrušnie výpovede znluvy
Natur Pack zrušenie výpovede zmluvy
(200.56 kb)
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
(1106.65 kb)
IFOSOFT - zmluva
IFOSOFT-zmluva
(687.33 kb)
Iľko Daniel -nájomná zmluva
Iľko Daniel - nájomná zmluva
(1544.24 kb)
Príkazna zmluva - PHSR
Príkazná zmluva - PHSR
(721.18 kb)
ZEPO - dodatok č.1
ZEPO - dodatok č. 1
(1906.98 kb)
Zmluva CO
Zmluva CO
(140.54 kb)
PRIMA BANKA
PRIMA BANKA
(1269.83 kb)
ZMLUVA T-com
ZMLUVA s T-com
(485.23 kb)
Dodatok č.2 k zmluve NATUR-PACK
Dodatok č.2 k zmluve NATUR-PACK
(869.6 kb)
Dodatok č.1 k zmluve o audite UZ
Dodatok č. 1 k zmluve o audite UZ
(755.51 kb)
Zmluva o dodávke plynu
Zmluva o dodávke plynu
(1028.6 kb)
Ifosoft,s.r.o Zmluva
Ifosoft,s.r.o. Zmluva
(687.7 kb)
Ifosoft,s.r.o Zmluva
Ifosoft s.r.o. Zmluva
(708.47 kb)
Zmluva Profesionálny register
Zmluva -profesionálny register
(633.08 kb)
WEBEX zmluva
WEBEX zmluva
(1502.52 kb)
EKOTEC ZMLUVA
EKOTEC ZMLUVA
(2018.07 kb)
Dodatok k zmluve
Dodatok k zmluve
(955.37 kb)
Natur pack zmluva
Natur Pack zmluva
(2770.53 kb)
Dodatok k zmluve BRKO
Dodatok k zmluve o BRKO
(819.61 kb)
Zmluva o BRKO
Zmluva o BRKO
(119.55 kb)
Dodatok č.1 TKO
Dodatok č. 1 TKO
(258.67 kb)
Zmluva o vývoze TKO
Zmluva o vývoze TKO
(940.08 kb)
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva o dodávke elektriny
(1882.33 kb)
PPA -Rozlučková sieň rekonštrukcia
PPA-Rozlučková sieň rekonštrukcia
(4466.6 kb)