Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

Nadlimitné zakázky

Podlimitné zakázky

Zákazky podľa § 9 ods. 9

VZN

NÁVRH - ŠTATÚT OBCE
NÁVRH ŠTATÚT OBCE
(5656.68 kb)
Návrh ROKOVACÍ PORIADOK
Návh ROKOVACÍ PORIADOK
(1692.73 kb)
Správa auditora za rok 2021
Správa auditora za rok 2021
(5388.06 kb)
Stanovisko hl.kontrolora k návrhu rozpočtu 2023,2024,2025
Stanovisko hl.kontrolora k návrhu rozpočtu r.2023,2024,2025
(826.06 kb)
Návrh rozpočtu 2023,2024,2025
návrh rozpočtu 2023,2024,2025
(1261.71 kb)
VZN
VZN
(325.55 kb)
Zákaz vypaľovať porasty....
Zákaz vypaľovať porasty
(437.9 kb)
Správa nezavislého auditora za rok2020
Správa nezavislého auditora za rok 2020
(1165.55 kb)
Nariadenie zmeny cestovných poriadkov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave
Nariadenie zmeny cestovných poriadkov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave
(254.84 kb)
Plán ochrany obyvateľstva pred terorizmom
Plán ochrany obyvateľstva pred terorizmom
(5350.9 kb)
Povodňový plán 2020
Povodňový plán 2020
(1390 kb)
VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za TKO
VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za TKO
(111.59 kb)
VZN č. 1/2020 o dani z nehnuteľnosti
VZN č.1/2020 o dani z nehnuteľností
(122.2 kb)
VZN 2/2020- TKO návrh
VZN 2/2020- TKO - návrh
(153.17 kb)
VZN o miestnych daniach -návrh r.2020
VZN 1/2020 o daniach a o miestnom poplatku -návrh
(210.18 kb)
Prevádzkový poriadok detského ihriska
Prevádzkový poriadok detského ihriska
(143.88 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2020,2021,2022
Návrh rozpočtu na rok 2020.2021,2022
(1176.5 kb)
Informácia pre voličov Voľby do NR SR 2020
Informácia pre voličov Voľby do NR SR 2020
(89.29 kb)
Správa nezavislého auditora
Správa nezavislého auditora
(1123.05 kb)
Zásady odmeňovania OZ
Zásady odmeňovania OZ
(56.74 kb)
VZN 1/2019 o miestných daniach
VZ 1/2019 o miestných daniach
(229.77 kb)
Štatút obce
Štatút obce
(179.29 kb)
Rokovací poriadok OZ
Rokovací poriadok OZ
(76.32 kb)
(675.23 kb)
registratúrny poriadok obce HNOJNÉ
registratúra písomností
(995.99 kb)
VP 4/2017učtovné doklady
obeh učtovných dokladov
(193.09 kb)
VP č. 6/2016-inventarizácia
vykonávanie inventarizácie
(329.96 kb)
VP 5/2017 - reprezentačné
reprezentačné výdavky
(176.41 kb)
VP-3/2017-pokladňa
vedenie pokladne
(209.27 kb)
(537.03 kb)
(611.45 kb)
VZN 4-2016 o prevadzkovaní pohrebiska HNOJNÉa
VZN 4-2016 o prevadzkovaní pohrebiska HNOJNÉ
(1738.54 kb)
VZN o referende
VZN o referende
(1547.93 kb)

Žiadosti a Tlačivá

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
(1657.08 kb)
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby
(60.84 kb)
Žiadosť o predlženie termínu dokončenia stavby
Žiadosť o predlženie termínu dokončenia stavby
(12.49 kb)
Späť vzatie žiadosti
Späť vzatie žiadosti
(28.35 kb)
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu-Voľby do NR SR
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu -Voľby do NR SR
(58.46 kb)
Tlačivo k dani z nehnuteľnosti
Tlačivo k dani z nehnuteľnosti
(1023.64 kb)

Oznamy

OPATRENIA RVPS
OPATRENIA RVPS
(555.98 kb)
RVaPS-opatrenia
RVaPS-opatrenia
(1129.11 kb)
Zmena cestovného poriadku od 19.4.2021
Zmena cestovného poriadku od 19.4.2021
(253.74 kb)
(314.19 kb)
Systematická kontrola RUVZ
Systematická kontrola RUVZ
(332.91 kb)
STOP NÁSILIU
STOP NÁSILIU
(531.94 kb)
SENIORI
SENIORI
(1022.86 kb)
Zadanie UPD Kusín
Zadanie UPD Kusín
(1061.43 kb)
Harmonogram vývozu TKO
Harmonogram vývozu TKO
(153.17 kb)
Informácia pre voliča -Voľby do NR SR 2020
Informácia pre voliča- Voľby do NR SR 2020
(116.61 kb)
Ročný výkaz TKO 2018 ŽP 6-01
Ročný výkaz TKO 2018 ŽP 6-01
(1742.1 kb)
Vytriedenie komunálnych odpadov
Vytriedenie komunálnych odpadov
(1514.27 kb)
(1211.75 kb)
(690.13 kb)
(1288.52 kb)
(1637.47 kb)
(1452.03 kb)
(386.63 kb)
(21.45 kb)
(37.79 kb)
(859.32 kb)

Rozhodnutia

(1795.34 kb)

Úradná tabuľa

HAZZ - zrušenie odvolania
HAZZ-zrušenie odvolania
(222.74 kb)
Zrušenie trvalého pobytu KURU MAREK
Zrušenie trvalého pobytu KURU MAREK
(158.3 kb)
Verejná vyhláška- zverejnenie
Verejná vyhláška - zverejnenie
(1720.13 kb)
Miera triedenosti odpadov r.2021
Miera triedenosti odpadov r.2021
(390.02 kb)
Ročný výkaz TKO 6-01 2021
Ročný výkaz TKO 6-01 2021
(2036.27 kb)
Výzva na vykonanie výrubu stromov,porastov
formou verejnej vyhlášky,upozornenie
(889.42 kb)
OZNÁMENIE o plánovanom výrube NN
Východoslovenská distribučná,a.s.
(195.88 kb)
Vyvesenie verejnej vyhlášky
Vyvesenie verejnej vyhlášky
(828.88 kb)
Záv.účet obce 2021
Záv.účet obce 2021
(3319.35 kb)
Stanovisko hl.kontrolora obce k záv,účtu
Stanovisko hlavného kontrolora obce k záv.účtu
(645.95 kb)
návrh rozpočtu na roky 2022 ,2023,2024
Návrh rozpočtu na roky 2022,2023,2024
(1289.46 kb)
Výkaz ŽP 6-01 r.2020
Výkaz ŽP 6-01 r.2020
(1819.13 kb)
Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácii
Plán rozvoja verejných vodovodv a kanalizácii
(814.43 kb)
00325171-POZNÁMKY
00325171 POZNÁMKY
(251.02 kb)
Stanovisko hlavného kontrolóra k ZU
Stanovisko hlavného kontrolóra k ZU
(81.41 kb)
Záverečný účet 2020
Záverečný účet 2020
(169.38 kb)
Systematická kontrola RUVZ
Systematická kontrola RUVZ
(332.91 kb)
(1065.95 kb)
Vývoz TKO na rok 2021
Vývoz TKO na rok 2021
(615.08 kb)
Správa nezavislého auditora
Správa nezavislého auditora
(1182.27 kb)
D not 47-2017 a D 669-2017 - Miker Koloman
D not 47-2017 a D 669-2017- Miker Koloman
(995.88 kb)
Stanovisko kontrolóra kbce
Stanovisko kontrolóra obce
(820.62 kb)
Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021
(1035.99 kb)
Triedenie odpadu-plagát
Triedenie odpadu-plagát
(2363.33 kb)
Triedenie odpadu
Triedenie odpadu
(749.9 kb)
Odporučanie pre chovateľov ošipaných
Odporučanie pre chovateľov ošipaných
(570.76 kb)
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,DOMOV A BYTOV 2021 -SODB
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,DOMOV A BYTOV 2021- SODB
(122.95 kb)
Návrh kontrolnej činnosti.....
Návrh kontrolnej činnosti
(55.71 kb)
List ministra. súčinnosť obce COVID-19
List ministra COVID 19-súčinnosť obce
(700.95 kb)
Covid -19-súčinnosť obce
Covid-19- Súčinnosť obce
(304.55 kb)
VSD - výzva na vykonanie výrubu/obkliesnenia stromov/
VSD-výzva na vykonanie /obkliesnenia stromov/
(349.52 kb)
Ukončenie núdzového stavu
Ukončenie núdzového stavu
(308.29 kb)
Odporučané postupy - COVID 19
Odporučané postupy COVID -19
(117.19 kb)
Zrušenie trvalého pobytu
Zrušenie trvalého pobytu
(68.14 kb)
Rozšírenie nudrzového stavu
Rozšírenie núdzového stavu
(192.5 kb)
ARRIVA 2 MIMORIADNY OZNAM
ARRIVA 2-MIMORIADNY OZNAM
(2865.8 kb)
ARRIVA-MIMORIADNY OZNAM
ARRIVA-MIMORIADNY OZNAM
(8180.47 kb)
ZVYŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU
ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU
(192.79 kb)
UZNESENIE VLÁDY-kORONAVíRUS COVID 19
UZNESENIE VLÁDY-KORONAVÍRUS COVID-19
(922.9 kb)
Karantenné opatrenia Koronavírus Covid- 19
Karantenné opatrenia Koronavírus Covid-19
(382.9 kb)
Koronavírus -VYZVA
Koronavírus-VYZVA
(115.36 kb)
Koronavírus - opatrenia
Koronavírus - opatrenia
(788.84 kb)
Výberové konanie
Výberové konanie
(356.32 kb)
Koronavírus -čo robiť ak cestujete
Koronavírus-čo robiť,ak cestujete
(929.38 kb)
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom
(4683.05 kb)
Koronavírus
Koronavírus
(455.68 kb)
Preventívne opatrenia - koronavírus
Preventívne opatrenia - koronavírus
(502.19 kb)
Plán udržateľnej mobility KSK
Plán udržateľnej mobility KSK
(702.94 kb)
Výpočet triedenia komunálnych odpadov
výpočet triedenia komunalných odpadov
(389.84 kb)
Ročný výkaz o TKO 2019 6-01
Ročný výkaz o ZKO 2019 6-01
(2061.49 kb)
Zlepšenie prístupu obetí trestných činov
Zlepšenie prístupu trestných činov
(1947.57 kb)
Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
Výsledky volieb do EP v obci HNOJNÉ
(23.34 kb)
eKASA-finančná správa
eKASA finančná správa
(696.02 kb)
Európský imunizačný týždeň
Európský imunizačný týždeň
(107.63 kb)
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
Ochranné pásmo CHA Zemplínska Šírava
(1845.5 kb)
Žiadosť BRKO
Žiadosť BRKO
(549.25 kb)
PREDNÁŠKA o kompostovaní
PREDNÁŠKA o kompostovaní
(182.16 kb)
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
Harmonogram OTZ volieb prezidenta SR
(837.42 kb)
(951.49 kb)
(4527.91 kb)
(1234.42 kb)
(71.4 kb)
(76.63 kb)
(1176.78 kb)

Zasadnutia OZ

Zápisnica z ustanovujúceho OZ
Zápisnica z ustanovujúceho OZ
(640.39 kb)
Zápisnica z 26.8.2021
Zápisnica z 26.8.2021
(1494.34 kb)
Zápisnica z 10.06.2021
Zápisnica z 10.6.2021
(1034.52 kb)
Zápisnica OZ z 12.3.2021
Zápisnica OZ z 12.3.2021
(170.27 kb)
Zápisnica z OZ 4.12.2020
Zápisnica OZ 4.12.2020
(82.8 kb)
Zápisnica z OZ zo 4.9.2020
Zápisnica z OZ zo 4.9.2020
(84.86 kb)
Zápisnica OZ z 29.7.2020
Zápisnica OZ z 29.7.2020
(78.87 kb)
Zápisnica OZ z 13.5.2020
Zápisnica OZ z 13.5.2020
(81.2 kb)
Zápisnica OZ 31.3.2020
Zápisnica OZ 31.3.2020
(1683.92 kb)
Zápisnica z OZ 4.12.2019
Zápisnica z OZ 4.12.2019
(85.41 kb)
Zápisnica zo 14.9.2019
Zápisnica zo 14.9.2019
(1674.9 kb)
Zápisnica z 5.6.2019
Zápisnica z 5.6.2019
(82.16 kb)

Uznesenia

Uznesenia z ustanovujúceho OZ
Uznesenia z ustanovujúceho OZ
(343.83 kb)
Uznesenia OZ z 9.6.2022
Uznesenia OZ z9.6.2022
(63.63 kb)
Uznesenia OZ z 24.11.2021
Uznesenia OZ z 24.11.2021
(4292.44 kb)
Uznesenia z 26.8.2021
Uznesenia z 26.8.2021
(520.35 kb)
Uznesenia OZ z 10.06.2021
Uznesenia z OZ z 10.6.2021
(382.6 kb)
Uznesenia OZ z 12.3.2021
Uznesenia OZ z 12.3.2021
(126.46 kb)
Uznesenia OZ zo 4.12.2020
Uznesenia OZ zo 4.12.2020
(64.15 kb)
Uznesenia z OZ zo 4.9.2020
Uznesenia z OZ zo 4.9.2020
(71.61 kb)
Uznesenia OZ z 29.7.2020
Uznesenia OZ z 29.7.2020
(65 kb)
Uznesenia OZ z 13.5.2020
Uznesenia z 13.5.2020
(66.32 kb)
Uznesenia OZ 31.3.2020
Uznesenia OZ 31.3.2020
(645.03 kb)
Uznesenie zo zasadnutia OZ 4.12.2019
Uznesenia zo zaadnutia OZ 4.12.2019
(107.53 kb)
Uznesenie OZ 14.9.2019
Uznesenie OZ 14.9.2019
(86.85 kb)
Uznesenia OZ z 21.6.2019
Uznesenia z 21.6.2019
(79.98 kb)
Uznesenia z 5.6.2019
Uznesenia z 5.6.2019
(91.16 kb)
Uznesenia z 8.3.2019
Uznesenia z 8.3.2019
(65.14 kb)
Uznesenia z OZ 18.12.2018
Uznesenia OZ z 18.12.2018
(68.66 kb)
Uznesenia z OZ z 14.9.2018
Uznesenia OZ z 14.9.2018
(115.9 kb)
(598.64 kb)

Ochrana osobných údajov

Príloha k vyhláseniu GDPR
Príloha k vyhláseniu GDPR
(310.34 kb)
Informačná povinnosť -spracuvavanie osobných údajov
Informačná povinnosť-spracuvavanie osbných údajov
(89.36 kb)
Združenie DEUS - certifikát
Združenie DEUS -certifikát
(2177.26 kb)
DCOM certifikát
DCOM certifikát
(1504.67 kb)
(119.55 kb)
(549.25 kb)

Územný plán obce

Uzemný plan obce Hnojné
Uzemný plán obce Hnojné
(2070.78 kb)
(2070.78 kb)

Pozvánky

POZVÁNKA USTANOVUJÚCE OZ
POZVÁNKA USTANOVUJÚCE OZ
(19.72 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(182.29 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(135.79 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(142.81 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(134.05 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(149.28 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(64.03 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(147.43 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(51.8 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(132.17 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(133.51 kb)
POZVÁNKA OZ
POZVÁNKA OZ
(61.79 kb)
Pozvánka OZ
POZVÁNKA OZ
(46.35 kb)
Pozvánka OZ
POZVÁNKA OZ
(60.7 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(60.7 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(441.08 kb)
Pozvánka OZ
Pozvánka OZ
(441.08 kb)
(309.02 kb)
(461.64 kb)
(458.19 kb)
(29.93 kb)
(509.59 kb)
(31.27 kb)
(31.27 kb)
(521.93 kb)
(528.88 kb)
(218.05 kb)
(31.3 kb)

PHSR

Program rozvoja obce 2019-2025
Program rozvoja obce 2019-2025
(2170.07 kb)
Akčný plán obce HNOJNÉ
Akčný plán obce HNOJNÉ
(83.16 kb)
(1088.5 kb)
(4279 kb)

Triedený zber odpadov

CERTIFIKÁT HNOJNÉ
CERTIFIKÁT HNOJNÉ
(306.14 kb)
Výkaz ŽP 6-01
Výkaz ŽP 6-01
(1819.13 kb)
Harmonogram vývozu na rok 2021
Harmonogram vývozu na rok 2021
(615.08 kb)
Triedený odpad v obci HNOJNÉ za rok 2020
Triedený odpad v obci HNOJNÉ za rok 2020.
(409.07 kb)