Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Kontakt

Toto webové sídlo www.hnojne.sk spravuje Hnojné a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hnojné

Adresa:
Obecný úrad Hnojné
Hnojné 20
072 33 Hnojné

IČO: 00325171

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 234
Rozloha: 681 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1390

Všeobecné informácie: obechnojne20@gmail.com
Podateľňa: obechnojne20@gmail.com
Starosta: Mgr. Mária Raškovská,  e-mail: obechnojne20@gmail.com

Pracovníčka: Dana Kováčová
Informácie o napĺňaní webového sídla:obechnojne20@gmail.com

Obecný úrad:
Tel.:
 056 / 659 62 40
Fax.: 056 / 659 62 40
E-mail: obechnojne20@gmail.com

Kompetencie:
Obec Hnojné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Hnojné je zriadený vo: Vinnom

Úradné hodiny:

Pondelok 7:00 - 15:00
Utorok 7:00 - 15:00
Streda 7:00 - 15:00
Štvrtok 7:00 - 15:00
Piatok 7:00 - 15:00

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód