Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Vytvorenie okrsku pre Voľby do Európskeho parlamentu

V obci HNOJNÉ bol utvorený 1 volebný okrsok  pre Voľby do Európskeho parlamentu.

Volebná miestnosť: zasadačka Obecného úradu, HNOJNÉ 20

Za zapisovateľku bola vymenovaná : Mgr.Zdenka Joniová,Hnojné 91

Kontakt na zapisovateľku : 0911364767

                                           HNOJNÉ 91

OBEC HNOJNÉ zverejňuje e-mailovú adresu : ocuhnojne@stonline.sk

                                                           

Zoznam aktualít