Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Zápis do 1.ročníka ZŠ Zalužice

OZNAM-ZÁPIS DO 1.ročníka

Riaditeľstvo ZŠ a MŠ Zalužice v zmysle školskej legislatívy a VZN obce Zalužice 1/2016 oznamuje,že zákonný zástupca dieťaťa môže zapísať dieťa do 1.ročníka v pracovných dňoch od 1.apríla 2020 do 30.apríla 2020 v čase od 9,00 do 15,00 hod. na sekretariáte školy č.tel./056/6471289/

 Na zápis je potrebné doniesť : rodný list dieťaťa

                                                     občianský preukaz zákonného zástupcu 

                                                     preukaz zdravotnej poisťovne dieťaťa

Prečo práve k nám?

-sme najbližšie k Vám,

-moderné vyučovanie s interaktívnou tabuľou,

-vyučovanie práce s počitačom a internetom v moderných počítačových učebniach,

-hodiny TSV v priestornej telocvični a školskom areáli,

-vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka,

-možnosti futbalovej,nohejbalovej a florbalovej prípavy žiakov,

-možnosť návštevy ZUŠ Sobrance v priestoroch našej školy s odbormi

hudobný,výtvarný a tanečný,

-možnosť návštevy ŠKD/školskej družiny/ a školskej jedálne,

-rôznorodá kružková činnosť,

-kvalifikovaný a mladý pedagogický kolektív,

výpomoc asistentov učiteľa,

-poradenstvo odborných zamestnancov,

-organizovanie plaveckého,lyžiarského a korčuliarského výcviku

-organizovanie Školy v prírode

-rodinná atmosféra

                                                 Mgr.Michal Danočko,riaditeľ školy 

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 [>]