Kontakty

Toto webové sídlo www.hnojne.sk spravuje Obec Hnojné je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hnojné

Adresa:
Obecný úrad Hnojné
Hnojné 20
072 34 

IČO: 00325171

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 253
Rozloha: 681 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1390

Všeobecné informácie: info@hnojne.sk
Podateľňa: podatelna@hnojne.sk
Starosta: obechnojne20@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@hnojne.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 659 62 40  0903 550321

E-mail: obechnojne20@gmail.com

Kompetencie:
Obec Hnojné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Hnojné je zriadený na Miestnom úrade vo: Vinnom

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk