HNOJNÉ Počasie

OBEC 
HNOJNÉ

Obec Hnojné leží v severnej časti Východoslovenskej nížiny. Po prvý raz sa spomína r. 1390. V stredoveku patrila jasenvskému panstvu. V roku 1715 žila v obci iba 1 poddanská domácnosť, podľa súpisu z r. 1828 tu bolo 22 domov a 209 obyvateľov, r. 1869 mala 193 a r. 1910 434 obyvateľov. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom a prácou na miestnej píle. Do r. 1918 obec administratívne patrila do Užskej stolice.