Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 23)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2024 Dodatok č. 2/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.50 €
6 Dodatok č.6 združené nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
1/2024 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.80 €
4/2023 pracovná zdravotná služba Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: PARTNERS GDPR s. r. o.
130 €
23/42/010/111 Výkon menších obecných služieb v roku 2024 Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: Urad práce,sociálnych vecí Michalovce
0 €
12666/2023 Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb pre elektronické transakcie Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
5509000582 poistenie budovy OÚ Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
369.42 €
5509000583 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.69 €
23/42/054/1792 Podpora udržania prac. návykov Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: Urad práce,sociálnych vecí Michalovce
0 €
2/2023 Cena za dodávku elektrickej energie Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.32 €
1/PB2023 Zmluva o bežnom účte Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: PRIMA BANKA
0 €
3/2023 vykonanie auditu - účtovnej závierky za r.2022 Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
750 €
1/2023 predaj pozemku Odb.: Veronika Jaroščáková
Dod.: obec HNOJNÉ
670 €
1 Dodatok č 1 k dohode č. 23/42/054/608 Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: Urad práce,sociálnych vecí Michalovce
0 €
2023168 voda-pitný režim Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
6.95 €
23/42/054/608 Podpora udržania prac. návykov Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: Urad práce,sociálnych vecí Michalovce
0 €
O 18/2021 Zmluva o zabezpečení nakladania s odpadmi dodatok č.5 Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
Dodatok č. 5 o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi zmena a doplnenie Zmluvy o zabezpečení združeného nakladania s odpadmi Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
ZLP-VT-2023-0232 prevod vlastníckeho práva k výpočtovej techniky Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
23/42/010/3 dohoda §10 Odb.: obec HNOJNÉ
Dod.: Urad práce,sociálnych vecí Michalovce
0 €
Generované portálom Uradne.sk