Súčasnosť

 

K 1.1.2023 obec HNOJNÉ má obyvateľov:

  • Celkom: 240
  • Z toho: 129 muži a 111 ženy