Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Žiadosť o súčinnosť pri realizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID 19

Vážená pani,vážený pán,

     dovoľujem si Vás na základe informácie od hlavného hygienika SR informovať,že v najbližšej dobe sa očakáva návrat nešpecifikovaného počtu osôb na územie SR z rizikových krajín,prevažne z Veľkej Británie.

     Aktuálne je epidemiologická situácia vo výskyte ochorenia COVID-19 v SR priaznivá. Pre udržanie tohto stavu je dôležité aj naďalej dodržiavať príslušné protiepidemické opatrenia a opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR. Z tohto dôvodu je dôležité disponovať informaciámi o príchode skupín osôb /aj marginalizovanej rómskej komunity,kde je vyššie riziko komunitného prenosu / z krajín,ktoré nepatria medzi krajiny uvedené v prílohe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4739/2020 a č.OLP/5089/2020, a zabezpečiť ich informovanosť o hlásení tejto skutočnosti príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a o dodržiavaní nariadených opatrení.

     Z dôvodu ochrany zdravia populácie SR si dovoľujem týmto požiadať starostov a primátorov dotknutých miest a obcí,predsedov samosprávnych krajov a mimovladných organizácii o súčinnosť s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva pri realizácii opatrení nevyhnutných v prevencii šírenia ochorenia COVID-19 v SR.

     S úctou                                                                         Marek Krajčí

                                                                                          minister.

   

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 [>]