Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | SČÍTANIE OBYVATEĽOV,DOMOV A BYTOV 2021 -SODB

OZNAM -SČÍTANIE OBYVATEĽOV,DOMOV A BYTOV 2021- SODB 2021

Sčítanie bude prebiehať na Slovensku od 1.júna 2020 do 31.marca 2021. V súčasnosti prebieha prvá fáza projektu realizovaná v spolupráci so samosprávami zameraná na sčítanie domov a bytov.Obec na základe preneseného výkonu štátnej správy,ktorý je ustanovuje zákon 223/2019 Z.z. bude túto povinnosť vykonávať prostredníctvon školených poverených osôb. Kontrolovať budú existujúce údaje o domoch a bytoch na svojom území a doplní nové,či chýbajúce skutočnosti.

Hlavným cieľom sčítania domov a bytov je získať vyčerpávajúce,objektívne a jedinečné dáta,ktoré nemožno získať z iných zdrojov.Predmetom sčítania sú všetky byty v bytových domoch a v domoch bez ohľadu na to či sú obývané,alebo neobývané. Výsledkom budú napríklad údaje o vekovej štruktúre domov a bytov,rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva,počte obytných miestností v bytových jednotkách,spôsobe vykurovania,napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľňou a záchodom. Novinkou oproti minulosti budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plašťa,trechy,okien či informácie o nadstavbách.

Údaje sa budú ziskavať z daňovej evidencii a evidencie stavebných povolení a v prípade potreby z údajov od občanov,ktoré poskytnete pri ich získavaní poverenej osobe-starostky obce pre ŠU.Touto cestou žiadam o spoluprácu a poskytnutie osobných údajov pre štatistický úrad.

Zoznam aktualít

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]