Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | OZNAM o platení DZN a TKO

Vážení občania !

V tomto  týždni boli doručené rozhodnutia o vyrúbenej dane na rok 2022 a poplatku za TKO na rok 2022.

Poplatok za TKO je potrebné uhradiť buď prevodom na účet obce, alebo zaplatiť v pokladni obecného úradu do 31.1.2022. Pri zaplatení poplatku  za TKO každá domácnosť obdrží nálepku TKO na rok 2022, ktorú je potrebné nalepiť na kuka nádobu. Od 1.2.2022 , ktorá domácnosť  nebude máť nálepku  na KUKA nádobe vývozca FURA,s.r.o. u tej domácnosti vývoz nevykoná.

Upozorňujem, že tento termín je potrebné dodržať na vývoz TKO. Tí občania, ktorí nemajú zaplatený poplatok za rok 2021 takisto  sa im vývoz  pokiaľ nezaplatia dlh nebude vyvažať.

Ďalej upozorňujem občanov,ktorým vznikla daň.povinnosť, alebo došlo k zmene okolností pre vyrúbenie dane/predaj, kúpa nenuteľností,pozemku, stavby, dedenie, kolaudácia k 1.1.2022 je potrebné si podať daňové priznanie do 31.12.2022 na obecnom úrade v HNOJNOM Rozhodnutia obdržal každý daňovník na rok 2022 a táto daň je splatná do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Pre bližšie informácie volajte 0918630785 

Rozhodnutia o vyrúbení cintorínského poplatku  bude doručené do každej domácnosti  do konca januára 2022.

Zoznam aktualít

1 2 ... 11 [>]