Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

OBEC HNOJNÉ, oznamuje, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú dňa 29.10.2022 v čase od 7,00 hod.do 20,00 hod..

Volebná miestnosť Obecný úrad HNOJNÉ / prízemie /bývalá Pošta/

  V obci je určený 1 volebný obvod

Volí sa : 5 poslancov a 

              1 starosta - plný uväzok

Schválené OZ HNOJNÉ 9.6.2022, č.uz. 135, počtom hlasov 4 poslancov

Zapisovateľ : Ing.Valovčík Dušan,

OcÚ Hnojné 20

Kontakt : 0908 105 985

email:  obechnojne20@gmail.com

  

Zoznam aktualít

1 2 ... 10 [>]