Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Faktúry

Faktúry za november 2016

1.Farby -laky Sobrance                         152,65 za materiál

2.Lonater Michalovce                             102,50 oprava kosačky a náhradné diely

3.Vsl. energetika Košice                         512,- za elektrinu

4.Fura ,s.r.o. Rozhanovce                        13,20 za NO

5.Fura,s.r.o Rozhanovce                        287,96 za tko

6. T-com Bratislava                                   25,15 za telefon

7. Inogy Slovensko,s.r.o                          402,- za plyn

Faktúry za  december 2016

1. Inogy,Slovensko,s.r.o                    240,- za plyn

2.T-com Bratislava                              24,36 za telefón

3.Fura,s.r.o Rozhanovce                     13,20 za NO

4. Fura ,s.r.o. Rozhanovce                 14,40 hlásenie o odpade

5.Fura, s.r.o. Rozhanovce                  193,97 za tko

6.Edison Vranov                                 392,40, oprava  ver.osvetlenia ,rozhlasu 

       

Faktúry za január 2017 - došlé

______________________________ 

1.Exco -Humenné                                50,00 € inštalácia programu -cintorín 

2.Inogy,s.r.o. Slovensko                     179,21 €uhrada za plyn- vyučtovanie

3.Komunálna poisťovňa                       52,78 poistné I. Q

4.Fura Rozhanovce                             193,37 za TKO

5.Fura Rozhanovce                              193,67 za TKO  

6.Midan Dociová                                  181,92 kanc.potreby

7.Inprost Bratislava                               67,60 -Obecné noviny

8.Inogy,Vsl.energetika                        78,72  vyučt.elektriny  

9.VVS Michalovce                               20,44 za vodu

10.Edison Vranov                               451,20  fa za rozhlasovú ústredňu a je namontovanie

11.T-com Bratislava                             20,44 za telefón

12.Fura,s.r.o Rozhanovce                 267,78 vývoz VKK -cintorín

13.ML-AUDIT Svidník                        480,- vykonanie  auditu

14.Fura,s.r.o                                            36,- vývoz sep.zberu

15.Midan-Dociová                               43,58 kanc.potreby

16.Edison,Vranov                              100,80 demontaž vian.ozdoby

17.Fura,s.r.o Rozhanovce                  13,20 vývoz NO

18.Fura,s.r.o.                                         39,- nálepky na TKO

19 ZMOS  Bratislava                           36,47 členské príspevky r. 2017    

Spolu :                                            2 506,08 eura         

Faktúry za  február 2017

_________________________

1. Inogy  Slovensko                         291,- za plyn

2.SOZA  Bratislava                            20,40 obecný rozhlas -použitie

3Tellus Lukáč Michalovce                15,60 inštačné práce IFOSOFT programu

4.Fura,s.r.o  Rozhanovce                  14,40 hlásenie o odpade

5.Ifosoft  s.r.o. Presov                          54,96 program Mzdy

6.Fura,s.r.o. Rozhanovce                 193,37 za TKO

7.Fura,s.r.o. Rozhanovce                  13,20 vývoz NO

8.T-com Bratislava                               24,00 za telefon

9.VSE,a.s. Košice                             925,0 za elektrinu 

10.ZMOS-Michalovský region         11,15 členské na rok 2017

11.RVC- Michalovce                          10,- členský príspevok

SPOLU :                                        1 573,08 eura

Faktúry za marec 2017

1.Slovgram Bratislava                         38,50 za verejný rozhlas

2.Fura,s.r.o. Rozhanovce                    13,20 za NO

3.Tellus Lukáč Pozdišovce                 14,40 inštalačné  a servisné služby 

4. MEVA-SK  . Rožňava                        46,80 popolník  

5. Komunálna poisťovňa                      52,78 poistné budov

6.Fura,s.r.o Rozhanovce                      138,60  vrecia na TKO

7.Inogy Slovensko                                 291,0 za plyn

8.Ifosoft Prešov                                      134,88 -programové vybavenie agendy Ocu

9.Midan Dociová,Michalovce             125,10   kancelárske potreby

10.Fura,s.r.o. Rozhanovce                   193,37 vývoz TKO  

11.T-com Bratislava                                 25,92 za telefon

SPOLU :                                              1  074,55

Faktury za apríl 2017

1.Lonater Šesták                                   142,14 náhr.dielyl- kosačky

2.T-com Blava                                           37,13 za telefón

3.VVS Košice                                            14,15 fa za  vodu

4.Inogy Slovensko                                 291,00 za plyn

5.Fura,s.r.o Rozhanovce                     287,51 za TKO

6.Fura,s.r.o.                                             14,20 za NO

7.Komunálna poisťovňa                      52,78 poistné budovy

8.OZ Medzi riekami                              134,40 členské r.2017  

9.ZMOS- DCOM                                    221,- za využívanie systemu DCOM

10.FURA, s.r.o                                       138,60 za vrecia

11.Fura,s.r.o.                                            12,00 spr.výkazov TKO

12.Fura,s.r.o.                                          193,37 za TKO

13. Fura,s,r.o                                            13,20  NO

14.Kooperatíva                                          52,78 poistné budovy

15. Midan Dociová, Michalovce               125,10 kancelárske potreby 

SPOLU :                                                1729,36

MÁJ 2017

1. Fura,sr.o. Rozhanovce                      287,57 fa za TKO

2.Fura , sr.o.                                                13,20 NO

3. Midan Dociová                                      106,40 kanc.potreby

4.Inogy, Slovensko                                   291,- o za plyn

5. Vsl. energetika                                     482,- fa za elektrinui

6. VBX, Košice                                           72,- za W-bovú stránku

7 Lonater Michalovce                              237,48 oprava kosačky a náhradné diely

8. Obec Vinné                                           114,- náklady na spol. Ocu

9. Inogy Slovensko                                   291,- za plyn

10.Fura , s.r.o.                                               13,20 za NO

11.T-com                                                       35,90 za telefon

11. Fura,s.r.o                                              193,07 za tko

12-T-com                                                    36,36 fa za telefon

SPOLU :                                                  2 173,18

 JÚN 2017      

1.Vsl.energetika                                                       482,0 za elektrinu

2.Ifosoft Prešov                                                          27,72 programové vybavenie

3..Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          13,20 fa NO

4.Mikroregion Juh Šíravy                                         1 305,0 projekt BRKO 

5.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                           36,0 fa  vrecia

6.Inogy,a.s. Slovensko                                                291,- za plyn

SPOLU :                                                                  2 154,92

JÚL 2017  

1.Slovak telekom -                                                     40,50 za telefon

2.VVS Michalovce                                                     37,73 fa za vodu

3.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          12,00 fa  hlásenie

4.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                           13,20 fa NO

5.WEBEX Košice                                                       72,0 fa správa w-ovej stranky

6.Farby-laky Sobrance                                               54,23 pom.prostriedky VPP, rukavice,čistiace potreby

7.Inogy Slovensko                                                    291,0 fa plyn

8.Edison Vranov                                                       120,- oprava ozvučenia DS

9.Glass Globa Humenné                                        643,57 fa dvere na KD

10.ZEPO,s.r.o. Michalovce                                   3 244,76 fa  rekonštrukcia VO

SPOLU :                                                                4 528,99

AUGUST 2017

1. Slovak telekom                                                      33,98 fa za telefon

2.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          12,00 za TKo

3.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          13,20  za TKO

4.Lonater, Michalovce                                               237,48 náhradné súčiastky naradie a  ochranné pomôcky VPP

5.Mišľan,Trnava n/Lab.                                             102,00 revízia has.prístrojov

6.ZEPO,s.r.o.                                                            500,- čiast.uhrada za ver. osvetlenie

7.Inogy,s.r.o.Slovensko                                             291,- fa za plyn

8.Fura,s.r.o. Rozhanoce                                              13,20 za TKO

9.Vsl.energetika                                                        491,- za elektrinu

     SPOLU :                                                           1 693,86

SEPTEMBER 2017  

1.Fura,s.r.o.  Rozhanovce                                        193,07 fa za TKO

2.Fura,s.r.o.Rozhanovce                                           193,07 fa za TKO

3.Inogy Slovensko                                                     291,- za plyn

4.ZEPO,s.r.o. Michalovce                                         500,- fa za ver. osvetlenie  

5.T-com Bratislava                                                     34,10 fa za telefon

6.Fura,s.r.o.                                                              13,20 za TKO

7.Fura,s.r.o.                                                              193,17 za TKO
8.ZEPO,s.r.o. Michalovce                                         250,- fa za práce cintorín 

SPOLU:................................................................. 1 667,61 

OKTÓBER  2017

Ekotec, sr.o.                                                           166,60 fa rev.správa DI

Inogy, s.r.o                                                              291,0 za plyn 

VVS,a.s.                                                                   34,58 za vodu

Fura,s.r.o.                                                                 12,00 NO

Fura,s.r.o.                                                                 33,98  nálepky, kalendáre

ZEPO,s.r.o.                                                              235,- stav.práce

Lonater,s.r.o                                                             113,24, náhradné diely a DHIM

SPOLU:.................................................................. 886,16

NOVEMBER 2017

Vsl.energetika                                                           502,00 za elektrinu

Fura,s.r.o.                                                                  13,20 NO

ZEPO                                                                        300,- fa VO

Fura,s.r.o.                                                                193,57 za TKO

Fura,s.r.o.                                                                 268,65 veľkoplošný kontajner

T-com                                                                        29,14 za telefon   

Inogy , s.r.o.                                                             291,0 za plyn

T- com - voľby                                                            5,0 za telefon

SPOLU :                                                              1 602,56

DECEMBER 2017

T-com                                                                        37,98 za telefon

Tarnavčan                                                                120,- vystúpenie "Dôchodcovia"

EXCO-HN                                                                 50,0 za servis programu -cintorín

Midan Dociová                                                        142,14- tonery a kanc.potreby

Inogy,s.r.o.                                                              291,0 za plyn

Boskov,s.r.o.                                                           300,0 projekt DI

Fura, s.r.o.                                                               193,17 TKO

Fura,s.r.o.                                                                192,97 za TKO

Lažo-ML -audit                                                        480,0 za audit

Fura,s.r.o.                                                                  13,20 NO

VVS,a.s.                                                                     22,01 fa za vodu

Farby Laky- SO                                                          49,55 fa - materiál

Spolu.................................................................     1 892,02

JANUÁR 2018

1.Vsl.energetika,a.s.                                                     80,04  fa za elektrinu 

2.Edison,a.s.                                                                108,0 demontaž vian.ozdob

3.Kom.poisťovňa  ,a.s.                                                   52,78 poistné

4.Midan Dociová Mi                                                      180,93 fa kanc.potreby

5.Lyrecko Pezinok                                                         31,74 , diare ,perá

6.ZMOS-Bratislava                                                        36,96 členské

7.Ifosoft Prešov                                                             32,40 program Mzdy

8.RVC MI                                                                       11,30 členské

9.T-com Bratislava                                                         34,24 fa telefon

10.Fura, s.r.o.                                                                  13,20 NO     

11.ZEPO,s,r,o,                                                                 500,0 fa  VO

12.Inoggy ,a.s.                                                                 678,74 fa za plyn

13.Edison,a.s.                                                                 636,0 oprava vian.osvetlení a montáž

14.Inprost,s.r.o. Bratislava                                              67,60 Obecné noviny

15.WEBEX Košice                                                        42,0 fa za w-stránku

16.Fura,s.r.o.                                                                  36,0 fa za vývoz olejov

17.ZPOZ,s.r.o.                                                                  9,04 fa členské

18.Reg.rozv.agentúra "BOROLO"                                 950,0 fa - 7.4.ŽONP   

19.Vsl.energetika                                                          530,0 za elektrinu

20.T-com Bratislava                                                      35,42 za telefon

21.Inogy Slovensko                                                      348,10 za plyn

22.Kooperativa ,a.s.                                                      65,05 poistné 

23.Kooperatíba,a.s.                                                     81,76 poistné

24.Ifosoft,s.r.o Orešov                                                 58,80 za programy "Registratúra"

25.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                          193,47 za TKO

26.Fura ,s.r.o.                                                              118,80 za vrecia

27.Fura,s.r.o.                                                               12,00 hlásenie o odpade

28.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                           27,00 za nálepky KUKA nádoby

29.Fura,s.r.o. Rozhanovce                                           13,20 NO

30.SOZA Bratislava                                                      20,40 za rozhlas

31.Tellus Lukáč                                                            15,60 inšt.programu

32.Ifosoft,r.r.o Prešov                                                    54,96 programy UČ 

                                             

                                             Spolu :                         5 075,53

FEBRUÁR 2018

Borolo                                                                          950,- za projekt

Vsl.energetika                                                             530,- za elektrinu

T-com Blava                                                                 35,42 za telefon

Inogy, Slovensko                                                        348,10 za plyn

Ifosoft                                                                           54,96 za programy

Kooperatíva                                                                65,05 poistné budovy

Kooperatíva                                                                81,76 poistné budovy

Ifosoft Prešov                                                             58,80 programy

Fura Rozhanovce                                                    193,47 za TKO

Fura Rozhanovce                                                    118,80 vrecia

Fura Rozhanovce                                                      12,- hlásenie o odpade

Fura Rozhanovce                                                       27,00 nálepky na konvy

Fura Rozhanovce                                                      13,20 NO

SOZA Bratislava                                                        20,40 miestny rozhlas

Telluss Lukáč                                                             15,60 inšt.práce programy    

      Spolu:                                                              2 524,56 eura

Marec 2018

PP PROTECT,s.r.o                                                        30,- fa za GDPR 

Tellus Michalovce                                                          15,60 inšt.práce

Delphia Bratislava                                                         516,0, vypracovanie energetického posudku

VVS MICHALOCE                                                           48,10 FA za spotrebu vody   

Kalaj,Michalovce                                                              40,0 ramovanie

Kočišova ,r.o. Michalovce                                                240,0 za projekt

T-com ,s,r,o,                                                                      34,58 za telefon

Zepo,s.r.o.                                                                       500,00 uhrada fa VO

Fura,s.r.o.                                                                        193,05 fa za TKO

Ifosoft,Prešov                                                                   134,88 fa  účt.programy

Midan Dociová, Michalovce                                               147,24 fa za kanc.potreby

Inogy,a.s.                                                                          348,10 fa za plyn

Urbanová - účtovné súvsťažnosti                                       52,0 fa za účtovníctvo 

                                                         SPOLU :                  2 299,55   

  APRÍL 2018

PP PROTECT -                                                                    30,0 fa za GDPR

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                      192,85 fa za TKO

Inogy,s.r.o.                                                                          348,10 fa  za plyn

Fura,s,r,o Rozhanovce                                                          13,20 fa za NO

Spol.stavebný úrad                                                              114,0 fa  za stav,činnosť

ZEPO,s.r.o.                                                                           500,0 fa za VO

Fura ,s,r,o                                                                               12,00 fa  TKO

Tellus,s.r.o. Michalovce                                                           10,00 za inšt.práce

                                                     SPOLU :                        1 220,15

MÁJ 2018

Slovgram  ,s,r,o                                                                        38,50 fa rozhlas

T-com Bratislava                                                                      34,32 fa ta telefon

ŠOPCHO B.Bystrica                                                                70,0 fa  za vyjadrenie k projektu

VSE,Košice                                                                             530,0 za elektrinu

Inogy,s.r.o.                                                                               348,10 za plyn

Fura,s.r.o.                                                                                  13,20 za NO

Fura,s.r.o.                                                                                   13,20 za NO

Lyreco,s.r.o.                                                                               176,40 fa kanc.potreby

T-com Bratislava                                                                         38,97 fa za telefon

W-BEX,Košice                                                                            72,0 fa za úpravu stránky

                                                         SPOLU :                           1334,69

JÚN 2018

T-com Bratislava                                                                         53,95 za telefon

ZEPO Michalovce                                                                        500,00 rekonštrukcia VO

Lonater Michalovce                                                                       91,42 náhradné diely do kosačky, struna

ZEPO Michalovce                                                                         360,66 fa za maľbu Ocu

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                  36,0 fa NO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                 193,15 fa za TKO

Fura s.r.o. Rozhanovce                                                                  13,20 fa za evidenciu odpadov

ON - Inprost  ,Bratislava                                                                20,80 fa za obecné noviny   

PP Protect,s.r.o.                                                                             30,0 GDPR - fa  ochrana osobných údajov

Inogy,s,r,o, Slovensko                                                                  348,10 fa za plyn   

                                                 SPOLU :                                      1 647,28

JÚL 2018

ZEPO,s.r.o.Michaloce                                                                  500,- maľba Ocu

Fúra,s.r.o. Rozhanovce                                                                13,20,- fa TKO

Lonater Michalovce                                                                     134,40 nahrdné diely kosačka

T-com Bratislava                                                                           33,98 fa za telefon

Lyreco Bratislava                                                                           24,24 kanc.poteby

Fura ,s.r.o. Rozhanovce                                                               242,74 fa vývoz VKK

Elektromontáže Humenné                                                           500,- fa revízie el. zariadení a budov

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                13,20 fa TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                193,15 fa TKO

Inoggy Slovensko                                                                         348,10 fa plyn

Fura ,s.r.o. Rozhanovce                                                               12,00 hlásenie o odpade - fa

PP PROTECT Michalovce                                                            30,- fa GDPR

ZEPO,s.r.o. Michalovce                                                              500,- fa VO

VVS Michalovce                                                                           33,67 fa za vodu

OZ medzi riekami                                                                         134,40 členské

D-COM Bratislava                                                                        224,0 členské 

                                                 SPOLU:                                    2 937,08 €

August 2018

Elektromontáže Humenné                                                         400 fa za revízie

Midan Dociová                                                                             219,78 fa za kanc.potreby

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                               187,97 fa za TKO  

Vsl.energetika                                                                               530,00 fa za elektrinu

Elektromontáže Humenné                                                           462,40 fa oprava el.rozvodov

PP Protect Michalovce                                                                  30,00 fa GDPR

Fura ,s.r.o. Rozhanovce                                                                13,20 fa NO                                            

Slovak telekom                                                                               33,98 fa za telefon

                                                              SPOLU:                           1877,33

September 2018

Kanči Ľuboš , Hnojné 92                                                                                620,00 fa za fasadu Ocu

Kanči Ľuboš    ,Hnojné 92                                                                           5 400,00 fa za fasadu Ocu

Inogy,Slovensko                                                                                              351,10 fa za plyn

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                                    287,40 fa za TKO

ZEPO,s.r.o. Michalovce                                                                                    400,00 fa za maľbu Ocu

ZEPO,s.r.o. Michalovce                                                                                     200,00 fa VO

Mišľan Trnava pri Lab.                                                                                       139,00 fa kontrola has.prístrojov

PP Protect Michalovce                                                                                         30,-fa GDPR

Glass Global Humenné                                                                                     350,00 fa za okna Ocu

T-com Bratislava                                                                                                  33,98 fa za telefon

                                                                        SPOLU:                                     7 811,48

Oktober 2018

Ifosoft Prešov                                                                                  10,80 fa z inšt.programu

Inogy Slovensko                                                                              351,50 fa za plyn

Webex Košice                                                                                    36,00 obnova stranky

OZ Kapušany                                                                                     60,00 fa odchyt neb.psa

Ekotec s.r.o                                                                                        85,60 fa kontrola det.ihriska

Adverta ,a.s.                                                                                      340,50 fa - plakety

Midan Dociová                                                                                    89,40 fa za kanc.potreby

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                         9,60 fa NO

PP PROTECT Michalovce                                                                 30,- fa GDPR

Fura,s.r.o Rozhanovce                                                                      13,20 fa za NO

VVS Michalovce                                                                                  28,86 fa za vodu

Ondočík,Michalovce                                                                            45,0 fa revízia kotla

Ifosoft Prešov                                                                                        54,00 fa inšt.programov

T-com Bratislava                                                                                    33,98 fa za telefon

Inogy Slovensko                                                                                  348,10 fa za plyn

                                                         SPOLU :                                     1 536,54   

November 2018

T-com Bratislava                                                                                      34,58 fa za telefon

Glass Global Humenné                                                                           700 fa za okná na budovu Ocu

Vsl.energetika Košice                                                                             530 fa za elektrinu

Inogy Slovensko                                                                                      348,10 fa za plyn

Ifosoft Prešov                                                                                             55,44 fa  inšt.programov

                                                        SPOLU:                                         1 668,12  

December 2018

Fura,s.r.o- Rozhanovce                                                                          207,85 fa za TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                            13,20 fa NO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                             13,20 fa NO

Fura,s.r.o Rozhanovce                                                                            309,08 fa za vývoz veľk.kontajnera

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                           192,65 fa za TKO

Inogy Slovensko                                                                                       348,10 fa za plyn

FVCC Rin.Sobota                                                                                         81,00 fa za tlačivá

VVS Košice                                                                                                 17,64 fa za vodu

                                                     SPOLU:                                             1182,72     

JANUÁR 2019

Midan Dociová                                                                                      250,32 za kanc.potreby

ML-audit  Lažo Svidník                                                                        720,- za vykonanie auditu 

Edison,s.r.o Vranov nad Topľou                                                          661,20 fa, vianočné ozdoby 

Inprost Bratislava                                                                                   88,40 fa ON

Lukaček Michalovce                                                                              83,99 fa zhotovenie pečiatok

Lukaček Michalovce                                                                              92,84 fa zhotovenie pečiatok

Inprost  Prešov                                                                                       54,- fa program

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                          45,-fa za nálepky

PP PROTECT  Michalovce                                                                     30,0 fa GDPR

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                         208,16 fa TKO

Profesionálny register Bratislava                                                        240,0 fa  zverejnenie údajov

PP PROTECT     Michalovce                                                                  30,0 fa  GDPR

Fura,s.r.o.    Rozhanovce                                                                       13,20 fa  NO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                          207,55 fa TKO

PP PROTECT Michalovce                                                                       30,0 fa školenie OZ

ZMOZ Bratislava                                                                                      37,41 členské príspevky

ZPOZ Banská Bystrica                                                                              9,36 členské

VSE Košice                                                                                              137,50 fa elektrina - vyučtovanie

PRIMA BANKA                                                                                          43,08 fa za vedenie Akcii VVS

Fura Rozhanovce,s.r.o.                                                                            36,0 fa vývoz jedlý olej

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                            207,96 fa TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                              13,20 fq NO

Stavebný úrad Vinné                                                                                 114,0 fa  za stav.konanie

Slovgram Bratislava                                                                                   38,40 fa za rozhlas

WBX Košice                                                                                                72,00 fa za správovanie w-ovej stránky

Ifosoft,s.r.o. Prešov                                                                                     66,72 fa za program mzdy

SPOLU :                                                                                                 3 530,29

FEBRUÁR 2019

INOGY,s.r.o. Slovensko                                                                        1 427,26 fa vyučtovanie plynu     

INOGY,s.r.o. Slovensko                                                                           281,20 fa za plyn mes. 2/2019

Vs.energetika  Ke                                                                                    581,00 fa za elektrinu

Lyreco CE                                                                                                127,33 fa  prac.pomocky - Ač                                                               

Fura, s.r.o. Rozhanovce                                                                          118,80 fa  za vrecia                             

Midan Dociová Michalovce                                                                    132,50 fa kanc.potreby

Fura,s.r.o.   Rozhanovce                                                                         207,72 fa za TKO 1/2019

ZEPO, s.r.o. Michalovce                                                                          500,00 VO faktúra

                                                            CELKOM :                              3 375,81

MAREC 2019

T-com Bratislava                                                                                       36,97 za telefon

Z.Valigovám Michalovce                                                                           200,0 fa  za vypracovanie žiadosti

Inogy Slovensko                                                                                       281,20 za plyn

Edison,s.r.o.                                                                                            1 415,52 VO

Komunalna poisťovňa                                                                               52,78 poistné budova Ocu

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                           208,03 fa za TKO

Fura, s.r.o.                                                                                                  13,20 fa NO

Tellus Lukáč                                                                                               15,60 inštalačné práce

GDPR,Michalovce                                                                                      30,0 fa ochrana os.údajov

Ing. Uhorščak Milan,                                                                               350,0 za projekt

           SPOLU:                                                                                      2 553,30 

Apríl 2019

EXCO-HN , Humenné                                                                              120,- program cintorín nová verzia

ZMOS Bratislava                                                                                      224,- členské D-COM, DEUS r. 2019

INOGY Slovensko s.r.o.                                                                          281,20 fa za plyn

Lonater- Šesták Michalovce                                                                    99,08 fa náhradné diely do kosačky

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                            207,96 fa TKO

Ifosoft, s.r.o. Prešov                                                                                  10,80 opráv dát v mzdovej agende-fa

Fura , s.r.o. Rozhanovce                                                                           13,20 fa NO

Slovak telekom                                                                                          34,42 fa za telefon

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                           330,0 fa za TKO

VVS Košice                                                                                                24,05 fa za vodu

Inkaterm Michalovce                                                                                177.60 fa  - kuchynský naradie   

                                                      Spolu :                                           1 552,31     

MÁJ 2019

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                         228,36 fa TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                         13,20 fa NO

Organizácia školení, Mgr.Furman Sp.Nová Ves                                380,00 fa prevadzkovanie pohrebiska

T-com Bratislava                                                                                   35,86 fa za telefon

Zuzanna Valigová,Michalovce                                                             250,0 fa za projekt autobusové zástavky

W-ebex Košice                                                                                       72,00 doména w-ovej stranky- fa                                                     

Vsl.energetika  Košice                                                                       581,0 fa za elektrinu

GDPR Mlynár Michalovce                                                                    30,0 fa ochrana os.údajov

Edison,Vranov n/Topľou                                                                    500,0 fa za VO

OLYMP ERBY,s.r.o                                                                              250,00 fa erby,št.znak,tabule,označenia

INOGY Slovensko                                                                              281,20 fa za plyn   

                                  SPOLU :                                                          2621,56  

JÚN 2019       

Blicha Ján                                                                                           120,0 - fa za Popcorn a cukrová vata

Slovak telekom                                                                                    37,76 fa za telefon

Inogy   Slovensko                                                                            286,20 fa za plyn

Vsl.energetika                                                                                  581,0 fa za elektrinu

Zuzulienka                                                                                         99,- fa za Maskot - Deň detí

Loda  Humenné                                                                               120,- fa za nafukovací hrad

NAY Michalovce                                                                              159,00 fa za chladničku 

                         Spolu :                                                                1 402,96   

JÚL 2019

Innogy Slovensko                                                                          286,20 fa z a plyn

BEPOP, Kočiš, Michalovce                                                            67,00 fa za CO

VVS Michalovce                                                                             48,11 vodné, stočné

Fura,s.r.o.                                                                                     223,32 fa za TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                13,20 fa NO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                               219,24 fa TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                  13,20 fa NO  

Valisková Michalovce                                                                  250,00 fa projekt

Edison,s.r.o. Vranov                                                                     500,00 fa VO

Olymp.a.s.                                                                                     250,00 fa erby, tabule

W-bex, Košice                                                                                72.00 w-ová stránka fa

GDPR,Michalovce                                                                          60,- fa za GDPR

Dekorum                                                                                         60,00 plaketa 

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                 13,20 fa NO

Fura, s.r.o. Rozhanovce                                                                36,00 fa NO

T-com Bratislava                                                                            45,23 fa za telefón

TASR Bratislava                                                                             56,40 faktúra

                                     SPOLU :                                                2213,10

AUGUST 2019

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                   291,24 fa TKO

INOGGY,Slovensko                                                                         286,20 fa plyn

T-com Bratislava                                                                              46,06 fa za telefón

Lonater,s.r.o                                                                                     476,46 fa za kosačku

Vsl.energtika  Košice                                                                      581,00 fa za elektrinu   

Edison, s.r.o. Vranov n/Top.                                                           500,00 fa za VO

Lyreco,s.r.o.                                                                                       55,74 fa kanc.potreby

                                                 SPOLU :                                      2 336,70                    

SEPTEMBER 2019

DISIG Bratislava                                                                             100,80 fa za KC pečať

OLYMP -ERBY ,s.r.o Bratislava                                                     314,80 fa za erby, tabule označenia budov

MIDAN DOCIOVÁ Michalovce                                                       253,21 fa kancelárske potreby

EDISON Vranov n/Topl., s.r.o.                                                       456,28 fa VO-montáž

GDPR Michalovce                                                                            30,00 fa  za GDPR

BEPOP Kočiš, Michalovce                                                             100,00 fa CO

INNOGY Slovensko                                                                         281,20 fa za plyn

Fura,s.r.o Rozhanovce                                                                     13,20 fa NO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                  339,00 fa za TKO

T-com Bratislava                                                                               43,98 fa telefón

Komunálna poisťovňa Michalovce                                                 52,78 poistné budovy

Vladimír Mišľan Trnava pri Lab.                                                      99,00 kontrola has.prístrojov

                                       Spolu:                                                       2 084,25                         

 

OKTÓBER 2019

"Lučane" folk.skupina                                                                         150,0 fa kult.vystúpenie

Lonater,Šesták                                                                                     62,48 fa  náhr.diely do kosačky

Ifosoft,Prešov                                                                                        21,12 fa aktualizácia programu

Inogy Slovensko                                                                                  291,20 fa za plyn

T-com Bratislava                                                                                   43,98 fa telefon   

Ondočík Michalovce                                                                              60,- revízia kotla

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                        228,84 fa za TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                          13,20 fa NO

Mišľan,s.r.o.                                                                                          166,50 fa zdrav.dokumentácia

VVS Michalovce                                                                                      35,28 fa za vodu

Fura ,s.r.o.                                                                                               13,20 fa  NO

Lyreco,s.r.o.                                                                                              34,50 fa kanc.potreby

GREEN Alfa,s.r.o.                                                                                  10 066  fa rekonštrukcia DI

                                                     ____________________________________________

                                                        S P O L U :                               11 186,30           

NOVEMBER 2019

ML LAŽO -audit                                                        720,-  fa za vykonanie auditu

Stavbystav,s.r.o. Michalovce                                 8 300,- fa  záloha BUS

T-com Bratislava                                                          45,08 fa za telefon

Inogy  Slovensko                                                        286,20 fa za plyn

VVS Michalovce                                                           11,22   fa za vodu

Vsl.energetika Ke                                                         581,00 fa za elektrinu

Inogy Slovensko                                                           281,20 fa za plyn

Lyreco ,sr.o                                                                   164,68 fa za kanc.potreby

Fura,s.r.o.Rozhanovce                                                  227,40 fa za TKO

Stavbystav,s.r.o. Michalovce                                       5 200,- fa BUS

Stavbystav,s.r.o. Michalovce                                      1 500,- fa  BUS

                           ___________________________________________

                                     Celkom:                           17 316,78  

      

DECEMBER 2019

BEPOP Kočiš                                                               100,- fa  CO

KIOSKY,s.r.o.                                                                450,- fa tesarské práce

T-com Bratislava                                                           44,89 fa telefon

                                  SPOLU :                                   594,89  

JANUÁR 2020

Ekotec,s.r.o.                                                                165,60 fa - kontrolora detského ihriska

Fura,s.r.o Rozhanovce                                                 13,20 fa NO

Mlynár Peter,GDPR                                                     150,- fa GDPR

Midan Dociová Michalovce                                        128,- fa kancelárske potreby

Inprost,s.r.o. Bratislava                                               93,60 fa Obecné noviny

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                             227,64 fa TKO

Edison Vranov   /Top.                                                420,- fa  -výmena svetiel VO

VVS Michalovce                                                         130,01 fa vývoz žumpy

Edison,s.r.o. Vranov                                                   216,- fa vianočná výzdoba,montáž,demontáž

W-ex,Košice                                                                36,- správa w-stranky  

Databaza slov.firiem                                                 240,- registracia obce

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                            13,20 fa NO

Fura s.r.o Rozhanovce                                             13,20 fa  NO

Ifosoft,s.r.o. Prešov                                                   36,-   fa aktualizácia PÚ

Slovak Telekom Bratislava                                        42,88 fa za telefon

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                            224,52 fa  za TKO

Midan Dociová Michalovce                                     183,25 fa kanc.potreby

Ifosoft,s.r.o. Prešov                                                    66,72 fa aktualizácie PU

Ifosoft,s.r.o. Prešov                                                     36,0 fa aktualizácie PU

Ifosoft,s.r.o. Prešov                                                      72,0 fa aktualizácia PÚ a miezd

Fura.s.r.o. Rozhanovce                                                 36,- fa nálepky

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                              118,80 fa -kalendáre vývozu

SOZA, Bratislava                                                           20,40 fa za rozhlas

Edison,s.r.o. Vranov                                                    174,- fa - výmena svetiel VO 

                                                 ______________________________

                                         SPOLU :                            2 857,02  

FEBRUÁR 2020

Lajterčuk Michalovce                                      129,0 fa pozemky - program  sumar parciel 

Ifosoft,s.r.o Prešov                                             36,0 aktualizácia Dane

ZEPO,s.r.o. Michalovce                                      500,- fa stavebné práce

Centrum poly.služieb - MV                                   36,32 fa za tlačivá

Inogy Slovensko                                                  254,60 fa za plyn

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                            9,60 fa vývoz NO

Fura,s.r.o.Rozhanovce                                           13,20 fa vývoz NO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                         331,80 fa za TKO

Vsl.energetika Košice                                            590,- fa za elektrinu

T-com Bratislava                                                      43,98  fa za telefon

Ifosoft,s.r.o. Prešov                                                 162,72 fa aktualizacia PU a register

                         --------------------------------------------------------------------

                                           Spolu                           2 107,22 

MAREC 2020 

Inogy Slovensko,                                                       254,60  fa za plyn

RVC Michalovce                                                           71,- fa  Podvojné účtovnáctvo-zákony

Ifosoft,Prešov                                                               12,00 program aktualizácie PU

T-com Bratislava                                                           75,92 fa telefon ukončenie linky

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                224,52 fa za TKO

Minet,s.r.o.                                                                      16,92 fa za telefon

SOZA Bratislava                                                            38,40 fa produkcia hudby -poplatok

Infokat -Lajterčuk  Michalovce                                      50,- fa za program parciel E

Kolcunová    Vranov                                                        30,- fa za ruška

                                           ____________________________________

                                             S P O L U :                       773,36     

Apríľ 2020

Ifosoft Prešov                                                                 36.00 fa program aktualizácie

Kolcunová Vranov                                                         300,00 fa - ruška

BEPOP Kočiš Michalovce                                             100,- fa za CO

VVS Michalovce                                                               56,12 fa za vodné

Databaza firiem   Slovensko                                          120 fa registrácia obce

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                   246,12 fa za TKO

Inogy Slovensko                                                              254,60 fa za plyn

Minet Slovakia                                                                     16,07 fa za telefon

T-com Bratislava                                                                    0,59 fa za telefon

Fura s.r.o. Rozhanovce                                                        13,20 fa NO

Midan Dociová Michalovce                                                153,96 fa kanc.potreby

                                                                _________________________________

                                                 S P O L U :                    1 296,66     

Máj 2020         

Firmadatabaze Slovensko                                                 120,- reklamný balík II. 

Lonater Michalovce                                                              91,88 nahradné diely do kosačky

GDPR                                                                                      30,-fa ochrana osobných údajov

Phoenix,Corporation,s.r.o. Kalinkovo                                  40,- fa respiratory

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                          13,20 fa NO

Tellu -Lukáč                                                                             20,90 reproduktory

Minet Slovakia                                                                         19,50 fa telefon

T-com Blava                                                                              0,59 fa telefonň

VSE Košice                                                                             590,- fa elektrina

Jún 2020

OZ medzi riekami                                                                   132,60 členské

ZEPO,s.r.o. Michalovce                                                     92 089,62 "Rozlúčková sieň"  -rekonštrukcia

Minet.s.r.o. Slovakia                                                                    9,26 fa za telefon

Ján Kočiš -BEPOP                                                                      100,- fa CO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                               281,76 fa TKO

Inogy Slovensko                                                                         254,60 fa plyn

Farby -laky Sobrance                                                                    36,99 fa - dezinfekčné prostriedky

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                 36,00 fa vývoz oleja

Komunálna poisťovňa                                                                   52,77 poistné budov

W-bex Košice                                                                                  72,- správa w-stránky

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                  252,36 fa TKO

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                 13,20 fa NO

ZEPO,s.r.o.                                                                                  1500,- fa stavebné práce

JÚL 2020

GDPR ,Michalovce                                                                          30,- fa  ochr.osobných údajov

OcÚ Vinné                                                                                        114,- fa výkon stavebný úrad

T-com Bratislava                                                                                  0,59 fa za telefonň

Fura,s.r.o. Rozhanovce                                                                     248,04 fa za TKO

Fura s.r.o.  Rozhanovce                                                                      13,20fa NO

ZEPO,s.r.o Michalovce                                                                    1000,- stavebné práce

Webwx,s.r.o. Košie                                                                               60,- za stránku

Webex,s.r.o. Košice                                                                             60,- za stránku

Minet Slovakia                                                                                      10,88 za telefon

Ifosoft,s.r.o. Prešov                                                                              12,- zaškolenie

                                                                                                  ________________________

                                          Spolu :                                                   1 548,71

           

Archív

Došlé faktúry za december 2022
Došlé faktúry za december 2022
(258.56 kb)
Došlé faktúry za november 2022
Došlé faktúry za november 2022
(189.07 kb)
Došlé faktúry za október 2022
Došlé faktúry za október 2022
(235.67 kb)
Došlé faktúry za september 2022
Došlé faktúry za september 2022
(198.3 kb)
Došlé fa za august 2022
Došlé fa za august 2022
(169.25 kb)
Došlé fa za júl 2022
Došlé fa za júl 2022
(251.65 kb)
Došlé fa za jún 2022
Došlé fa za jún 2022
(206.98 kb)
Došlé fa za máj 2022
Došlé fa za máj 2022
(201.54 kb)
Došlé fa za apríľ 2022
Došlé fa za apríľ 2022
(202.96 kb)
Došlé fa za marec 2022
Došlé fa za marec 2022
(240.53 kb)
Došlé faktúry za februá 2022
Došlé faktúry za február 2022
(304.2 kb)
Došlé fa január 2022
Došlé fa január 2022
(213.57 kb)
Došlé faktúry za december 2021
Došlé faktúry za december 2021
(181.54 kb)
Došlé fa november 2021
Došlé fa za november 2021
(142.81 kb)
Došlé faktúry za október 2021
Došlé faktúry za október 2021
(129.78 kb)
Faktúry za september 2021
Faktúry za september 2021
(198.11 kb)
Došlé fa za august 2021
Došlé fa za august 2021
(227.29 kb)
Došlé fa za júl 2021
Došlé fa za júl 2021
(191.72 kb)
Došlé fa jún 2021
Došlé fa za jún 2021
(153.17 kb)
Došle fa za máj 2021
Došlé fa za máj 2021
(143.54 kb)
Došlé fa za apríl 2021
Doľlé fa za apríl 2021
(196.99 kb)
Faktúry za marec 2021
Faktúry za marec 2021
(250.81 kb)
Faktúry za február 2021
Faktúry za február 2021
(182.21 kb)
Fa za január 2021
Fa za január 2021
(233.2 kb)
Došlé fa za december 2020
Došlé fa za december 2020
(265.76 kb)
Došlé faktúry za november 2020
Došlé faktúry za november 2020
(179.29 kb)
Došlé faktúry za október 2020
Došlé faktúry za október 2020
(174.71 kb)
Došlé fa za august 2020
Došlé fa za august 2020
(216.55 kb)
Došlé fa za júl 2020
Došlé fa za júl 2020
(194.79 kb)
Došlé fa za september 2020
Došlé fa za september 2020
(169 kb)