Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Kultúra

Dňa 17.12.2016 sa uskutoční posedenie s dôchodcami v KD o 15,,00 hod, na ktoré pozývam všetkých dôchodcov. V kultúrnom programe vystúpia žiaci ZŠ Jovsa.  

Vianočné sviatky 2016

Radostné a pokojné prežitie  Vianočných sviatkov 

a v Novom roku veľa šťastia a zdravia

Vám želá

                                           Helena Kráľová

                                           starostka obce

Stavanie mája 2017 

Pozývam občanov na "Stavanie mája" dňa 29.4.2017 o 15,30 na detské ihrisko za Obecným úradom.

V Kultúrnom programe vystúpi skupina "Jovšan z Jovse.

Pre deti je pripravený nafukovací skákací hrad.

O občerstvenie a pohostenie postarané.

Tešíme sa na Vašu účasť - starostka a OZ.

Vianočná akadémia s dôchodcami v roku 2017

Pozývam dôchodcov na spoločne posedenie dňa 19.12.2017

o 17,00 hod do KD v Hnojnom, kde v kultúrnom programe vystúpi

súbor  Tarnavčan z Trnavy n /Laborcom. O pohostenie postarané.

Bude sa podávať punč na zahriatie.  

Tešíme sa na Vašu účasť !

Vianočné sviatky roku 2017

Požehnané  a pokojné prežitie Vianočných sviatkov

v kruhu svojich najbližších a Novom roku 2018 zdravie, šťastie a úspechov

želá                Helena Kráľová

                       starostka obce