Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Objednávky

ROK 2017

1/2017     WAM STAV     - zhotovenie dverí platstových - KD

2/2017    ZEPO MI         - zhotovenie žlabov a zvodu - KD

3/2017 EKOTEC Bratislava - kontrola detského ihriska

ROK 2018

1/2018 Projektatntka Kočišová - zhotovenie  projektovej dokumentácie -Zvyšovanie energ.účinnosti budovy Obecného úradu

2/2018  DEPHIA,s.r.o. Bratislava& Projektové energetické zhodnotenie-Ocu

3/2018 Glassglobal ,s.r.o Humenné- výroba okien Ocu

4/2018 Kanči Ľuboš, Hnojné 92- prevedenie prác rekonštrukcia a zateplenie fasady OcÚ

5/2018 Elektromontáže Humenné - prevedenie revízie budov a el.spotrebičov

Rok 2019

1/19 Edison,s.r.o. Zvesenie vianočnej výzdoby

2/19 Ing.Uhorščak  Vranov n/Topľou- vypracovanie projektu -vod.prípojka cintorín 

3/19 Edison,s.r.o. výmena ver.osvetlenia v obci

4/19 Valigová - žiadosť o podanie projektu "Výstavba detské ihrisko"-Výzva z Úradu vlády SR - rozvoj športu 

5/19 Valigová- vypracovanie projektovej dokumentácie "Autobusové zástavky v obci HNOJNÉ 

6/19 Valigová- Verejné obstaranie - Autobusové zástavky v obci HNOJNÉ

ROK 2020

1/2020 Ing.Lazarová,Michalovce     -VO - vypracovanie dokladov

2/2020OZ Zemplínska spoločnosť - Tri podvihorlatské memoranda- objednávka knihy

ROK 2021

1/2021  KSK-OSC - objednávka frezovaný materiál