Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

PHSR obce HNOJNÉ

Program rozvoja obce 2019-2025
Program rozvoja obce 2019-2025
(2170.07 kb)
Akčný plán obce HNOJNÉ
Akčný plán obce HNOJNÉ
(83.16 kb)
(1088.5 kb)
(4279 kb)