Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Súčasnosť

K 1.1.2019  obec HNOJNÉ  má obyvateľov :
Celkom: 234
Z toho: 124 muži a 110 ženy

K 1.1.2020 obec HNOJNÉ má obyvateľov :

Celkom: 228

Z toho  121 muži a 107 ženy