Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Triedený zber odpadov

SEPAROVANIE

Čo je separovaný odpad?

Pod pojmom separovaný odpad rozumieme zber oddelených zložiek

komunálnych odpadov.Povinnosť separovať komunálne odpady vyplýva zo

zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch.Od roku 2006 musia obce a mestá separovať zložky

komunálneho odpadu ako napr.papier,sklo,plasty,kovové obaly.

Separácia zahŕňa:

- triedenie /rozdeľovanie/ komunálnych odpadov

-lisovanie

-odovzdávanie na recykláciu

Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje za odpad,ale za druhotnú

surovinu,ktorú možno recyklovať-opäť použiť na výrobu nových úžitkových

predmetov na spotrebu. 

Separovanie odpadu nemá len estetické prínosy v podobe čistejšej obce ale

prispieva aj k zlepšeniu klímy na Zemi,šetreniu vzácných prírodných zdrojov

-      Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hlinikových plechoviek môže byť 1 bicykel

-     zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť 1 koberec

-     z dvoch 1 l kartonov sa stane 1 m2 kuchynských utierok

-     z oceľových plechoviek sa stavajú kľuče

-     z  recyklovaného papiera sa vyrába napr.puzzle.

Separácia /triedenie /odpadu sa stáva nevyhnutnou súčasťou nášho života. Len  správne vytriedený odpad

na jednotlivé zložky možno recyklovať-vrátiť späť do obehu v podobe nového

výrobku a ušetriť nové suroviny na jeho výrobu.

Separovanie odpadu v súčasnosti je nevyhnutné a nie je vôbec náročné.

Neodstraňuje príčiny,ale iba dôsledky problému s odpadmi,

PREČO SEPAROVAŤ ?

Separovaním sa zníži objem komunálneho odpadu,za ktorý platíme.

Separovanie má aj estetický dopad a chránime tým životné prostredie.

Recyklácii musí predchádzať kvalitné separovanie jednotlivých zložiek odpadu:

-papier

-sklo

-plasty

a to už v domácnostiach,zamestnaní,v škole.Môže to robiť každý z nás.

ČO BY SME MALI VEDIEŤ?

PET

Patrí sem : fľaše z minerálnych vôd a nealko nápojov,ktoré pred vhodením

odzátkujte a zmrštíte, ďalej tvrdý plast-plastové stoličky a plastové bedničky.

Nepatrí sem : tégliky od jogurtov,hračky z plastov,mikroténové sáčky,polystyrén,

podlahové krytiny,guma,molitán,celofánplastové obaly z motorových olejov a

iných ropných produktov,znečistené VKM potravinami,novodurové trúbky atď.

SKLO

Patrí sem : Fľaše od nápojov,sklenené nádoby,poháre, obaly zo zavaranín,črepy

farebné i biele.

Nepatrí  sem: Uzávery z fliaš,porcelán,keramika,zrkadlá,drôtené sklo,

sklobetóny dymové sklo,nebezpečný odpad/žiarivky,výbojky,teplomer,

TV obrazovky,plexisklo atď.

PAPIER

Patrí sem : noviny,časopisy, katalógy,knihy,kancelársky papier,listy,obálky

letáky,pohľadnice,plagáty,výkresy,kartón,vlnitá lepenka,vonkašie obaly

/dezerty,cigarety/atď.

Nepatrí sem : znečistený papier,preložky od vajec,faxový a kopirovací papier,

celofán,voskový papier,hygienické potreby /plienky,vreckovky/, vata atď.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Patrí sem : pneumatiky,akumulátory a batérie,elektronické zariadenie,počítačová a 

kancelárská technik,elektromotory,biela technika atď.

Nepatrí sem :neúplné elektrospotrebiče/bez elektromotorov/

Zber nebezpečného odpadu je zabezpečovaný 2 x ročne a to na jar a na jeseň.

Problémy s odpadom môže pomôcť riešiť každý z nás znížením množstva

vyhadzovaním vecí,opätovným používaním všetkého čo sa dá.Pomôžeme tak

životnému prostrediu a nášmu zdraviu.

Ten, kto separuje odpad, šetrí prírodné zdroje.

Vďaka separovaniu odpadu bolo v Západnej Európe od roku 1994 ušetrených

10 milionóv ton ropy.

Ten kto separuje,je ohľaduplný k životnému prostrediu.

Od roku 1994 bolo vďaka separovanému odpadu v krajinách, kde ta robia

vypustených do ovzdušia o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.

DAJ ODPADU DRUHÚ ŠANCU! MYSLÍ NA ĎALŠIE GENERÁCIE !

Bezodpadová spoločnosť je iba neuskutočniteľnou víziou.Napriek tomu však

musíme hľadať možnosti ako nášmu životnému prostrediu pomôcť.Napriklad aj

tým, že budeme dôslední pri separovaní odpadov.Budeme ich triediť a

odovzdávať na recykláciu-opätovne využívanie.

Naša obec je  rovnako, ako ostatné slovenské obce , povinná separovať odpad.

Pokiaľ nedokážeme lepšie nakladať s odpadom a separovať ho.v krátkej dobe sa

nám stane,že poplatok za odpad nebude stačiť na jeho likvidáciu.

Len separovaním a ďalšími opatreniami zabraníme jeho zvýšeniu  !

Zbiera sa podľa harmonogramu do plastových vriec, ktoré obec  doručila do každej domácnosti.

V deň zberu si vrecia vyložíze pred bránu svojho domu a pracovníci FURA,s.r.o.Rozhanovce

vyprazdnia vrece a prázdné vratia Vám späť.

CERTIFIKÁT HNOJNÉ
CERTIFIKÁT HNOJNÉ
(306.14 kb)
Výkaz ŽP 6-01
Výkaz ŽP 6-01
(1819.13 kb)
Harmonogram vývozu na rok 2021
Harmonogram vývozu na rok 2021
(615.08 kb)
Triedený odpad v obci HNOJNÉ za rok 2020
Triedený odpad v obci HNOJNÉ za rok 2020.
(409.07 kb)