Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia