Užitočné
informácie

DOLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA:

______________________________ 

Tiesňové volanie:

Integrovaný záchranný sýstem: 112

Hasičská a záchanná služba: 150

Záchranna služba- 155, 16 155

Polícia : 158

Mestská polícia: 159

Poruchy:

Poruchy - elektrina -0800 19 98 91

Poruchy - plyn - 056/642 45 91

Poruchy- voda-056 644 10 61

Obecný úrad HNOJNÉ - 056 6596 240

Aktuality | Referendum 21.01.2023


Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Volebná miestnosť zasadačka Obecného úradu HNOJNÉ 

 

Zapisovateľ : Ing.Valovčík Dušan

OcÚ Hnojné 20

Kontakt : 0908 105 985

email:  obechnojne20@gmail.com 

informacie_pre_volica.pdf

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke

Zoznam aktualít

1 2 ... 11 [>]