21.02.2022 SODB výsledky

 21.02.2022

Nedávne sčítanie obyvateľov, domov a bytov zaktualizovalo štatistiky aj v našej obci.

Nedávne sčítanie obyvateľov, domov a bytov zaktualizovalo štatistiky aj v našej obci.

Kliknutím na tento link: https://www.scitanie.sk/domy/zakladne-vysledky/pocet-domov/OB/SK0427522465/OB

 sa dostanete k štatistickým informáciám SODB v obci Hnojné.


Zoznam aktualít: