INFORMÁCIA K ORGANIZOVANIU POHREBOV

 23.03.2020

INFORMÁCIA K ORGANIZOVANIU POHREBOV

Z dôvodu mimoriadnej situácie,ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime,čo znamená,že zabezpečenie obradov na cintoríne bude mať isté obmedzenie. Na tieto obmedzenie musia spravcovia cintorínov prihliadať.

Prehľad obmedzení:

1/ zabezpečiť vstup na cintoríny len v ochranných rúškach

2/dbať na to aby ručné kondolencie na konci obradu neprebiehali.

3/dezinfikovať  obradnú sieň.

Ak nastane úmrtie z dôvodu corona vírusu opatrenia sú následovné: zosnulý je umiestnený v  ochranných vakoch a uložený do konečnej rakvy pričom konečná rakva je uzatvorená,obrad sa bude  vykonávať za účasti čo najmenšieho počtu príbuzných nad hrobom,príp. v exterieri cintorína pred obradnou sieňou.

V prípade ostatných umrtí správca cintorína za dodržaní bezpečnostných opatrení povolí klasický smútočný obrad.V prípade ďalších informácii je možné kontaktovať Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb na email sapaks@sapaka.sk


Zoznam aktualít: